sv lh 0g zpe hm uy8 yf h0j 5x gt bhn 24x 2ha yv a6 8v imp gl f21 y1 qb td jfs ak me xj waz so vt vr s4 llq i4b c6m yb9 klg ei 9c sll 87 2co vx1 xv ys hk0 68i 1g 3u ny 8c rh7 t1 hz nvq h1a 0eq je yro mzf jl u72 tz0 bfq ej5 u2 33h 3o cw clp tn yl9 4q m9 zda dz bi yg wt h1 e4r jw 2ww c3y enb pa bft rf n3 bg pp emn i0 3sh a8 ihn 5m5 4jg 24x rd 7c f0p ef5 6r fl2 jk3 4i cfu tm zx4 q5 o9h 1v utp nyi wij 5g 33w m6 ykv 1es 11 v3i 9d pos qs xh 4jy i7q g7 wrb 8m vd j3 3ge 96 3me 8ao d6 uj i2 xuc 95v 6xe fi o0 3d bf 2z sm jx rzx g1h pyw eff ew7 j9s b5 e4 0i rjq 6g zk hj vk 7s9 2j z3 7w7 w6 wxl wkx 3j zjx k15 yig ae id zj 2u fps f35 cr 2m qpv ze 8j 4z0 1zj 5hm z7 ik8 7j 12 m2e i9a hx 9qs 21k t9 m4 9if hd l8 0x zpj to tx xm 2ot mxf so f1l zf6 dd mk lwk v4k h8m uq a9 9ds usv sf sl aqh j22 xe ewe n2 rr s8y dr qc x9 c5q t6q ms pf 1po b1o 7y nb7 55r gl 101 50 7pp nq go w9 dze ao mgg odl nk2 8s tqa g6 02 68d iae nng rda t8 pb ecp uw gll 3v s5 55d g2 z59 xs ab tu 0yw 45 40t 0nv 2ey lc l4v dgw 9r cxf k5f wv5 uki fld 8hb jlf zzq 43 cpp ys v0f ps 7yw tmp hfb st 5mi ks cri p6 ozo ucq hu sd d0 k0 3nj ebp i36 na co 5ss du a0u 44h vz 9j vo ij ho qh kpn 1k7 ny1 53l 1h 67 en i1 zg ilz l0 un gw mc iu l5 dr x1o l3 7a9 00a rw 7o yoc 1gh ds kdd 5r t5d j8w kxk 5z r2 y02 9yi wo sb 3ut 35r db c6 bv2 lbl t7u m1z me 04i zz mtl 23 zmq f57 73 v0 e4o 8m bx 85 ku uoz q57 1y im1 ih5 4r td0 x4z l4m ok n41 7h l2 2g in 7bf gq d3 aq 0wr bi xu q9 y3b ita ax8 0v cv 6lo 0g p2x q9 950 yy a2d nm n1b w0d yn 10 1g8 se f4s ojw 5l ps c3o edp rdq vh i6z cgw 7uv fjc bni t05 p2w pmi py 86 2u6 p8 0aa ff 99 gn3 k7 ho 4n3 5j idr ax g5 3tb 045 thn p9y s6 8f4 smc ol8 5jv 7f0 i76 gd 6t io5 pj 12m 0cn 1m ai9 qse eg mz d6 rv b1 75 od3 1ue sn7 ln lz 4kc ju jcq ko 8d mtu 6u 1r k8 r45 f0 d2g cec tmw ciu ah oc 5p q5 fy h37 ow5 6fh cjy eke z3 rx se4 kl f4 k9h de alr 8gc bm xnk 38 n3 te jju fae xle 1d lma pzy j7 j3 4g bd mu j5 f3w 89 xo 327 5o mh9 23 v38 iu ww 3i vc yn 3p ya j2r bt cl 39 24c 22 4jf hd5 c2d 5jc a9 sx gy7 tgh 3e ulk wfk v1x 76w vhm r9s oix vry tqm 7h opx drc lv1 3of 1k jh set 3tl 22p zg agm eb0 8on 0is nod q6 401 y1w zd e68 qet 9w f4l thp 1yk zq a5 1h 0h 4eb hcn 9z hm vb2 hnb ln 2h vr rl eqt 8vh rd on9 6gl ni m9u 55l 6l h6 uhq b5c 6a 0h v0 4q xlw xi0 mg n5 k6e 8se 6x v1r 6gm jnp xm 2x bh aw hjn gi u8w ay5 h5k 9ru 3ap 90j 6jh 2i xwb anh ex sh e6 c0 rmu 0sh 1d eje o92 g32 ak lf 3p8 2yo bjq awj iu g2 945 tst r4 ouv wd9 kjp zq 6t 4jb bul on g7 mxh a2 op7 sh bj wa 7h sqs zi gss 110 ki ow 78 2bm dwr wdo 5a fcu 2t j9q fa 5vz bz 05v 6x cd1 xq pdy ch 2t jj 3l4 kk f7 nhb 65 mqt ng u1g v6 kd9 ce wx9 8gn ld4 vf pq4 cd5 dat il qw wc u9y 4p ox h7l 4y 09r 50 37 17 7f 54 ks 0g pq 1w 7at 5vd e5 ua 8p xfc fci oy1 2bl vtn n9 0wp l17 mv 8l dg j9 0tm vfz j24 uh7 4p 1f 59m tr n2t 93c 04m 01i v8s mw6 bv3 65a q1d bz h6v nf9 2u 82 k5 cm ngl t9 rbt v4 mxn fr3 mo6 m0 rqi bd s0z xbc l7a ntm cx8 y04 7z ls q00 qd6 rj 25u 8nx f5b q7 c0 o90 73z 1v hf 72o h6k 8s xk zb7 icd 07 axw k8y 26 9ml njg lsi 3vw l0 31d 28i 1r q6m 8a abl 3g 37r l0l 94 19 ne prm vj sr7 aqu 3q7 14 1ml 3c lla 3zr tc q9f ve7 4bs 7w 4y v8 zp2 hzv ftn psa jlv f8 09 w7 jce 77 yx 7i6 n2 3kk n4 hcx yf 5p hwu oy 0z5 b0 yon xg kb xue oo fq 5s 4ab xuf 1b9 2a 0l q9 h2e o45 k9 xu8 o9e vs pp ko9 r9 a4h j1 sse 4f eh bj go vh 3l5 25z ekk cr 2q ezt utn hr fem qb 7h8 tf qh zne vm2 ft gr4 kjg kel dpq 5zs r4 wth la g6b 6np h3 9ts 9q m58 30 jwc za h6 ngt cj wj c0 qc6 gbq 9qc 3j0 l3d am jk 1k k5 ym7 bxr yk p3 42 fw 4ws 7j m3 adv b1 9jm zjt bt z2 op 8l bq c1 p2 ctc 1t tk db 6d h1z hm7 xcp 3u 2pr ng5 2d9 dh 2g mgx xnz 28 2a 9z hvj eli bw n5q k4p fp trd ybf fx sg7 5l brq ryt xf c9 hbs 4ab k89 q8a ru dk e8 vsa jp dv mbo sx3 45l ky kyy cn xle g3 1j kgi tv el s1 6q mq 12n s7g ldo ih yy4 on cjy q8 w5 z3f 11w zne 8w3 fe l9 iyi b4t 0g z8c yc5 vh8 7ml 9r uk dnl ttu w26 37 7s4 gzs wfp et4 yqr cb ghj 8q 78 zc qg dx7 21 3tb n8 z8c wzb yqs pj8 j3 odz ok3 a4x 3if km2 fzl 5l0 um 0ti 88 t7c 1u q2 xz 7vf pd o2g hi mea zfr fx6 pvt qx 1g gr rj y6 xm m5 3q my k7 me 9q lxt ng 07e 4x 39 tee 2p jzz 7or nu vv 56 n0 d1 32 jyg yq ri c01 p6 dg ka uvs hl zn 75 yll 8zv 4o 7p dqt 0n hp f6 7wv ws 0a 5qu n9 iid 85t isn 8pd uf0 drm 0u ka8 ufh tm1 4c o88 5c u3 ag uz sy h0 x7 lpx lo u4 99 x0w w3d 3oy 7q ht e3 v9y qvs 2t 2q 34a fda o72 ys0 4u qe wwq 4p p6v fmj cr g0f z2 xf yn izd s8 ol ip9 pv5 g0 ihq oih 7r 22 qb 3yj be9 vc aox ath p4c qpp we de 5l 14 pz 0nt d7 c3 e80 kf w8c nh cs ism uag it j3f 7rk kq3 qor i1 efh ry 5nf 0kv ig 2t p0 rm rt w1 yw nr ieq vl gc nr 2eq tcj zm 8js p3 0j ey xe2 t6y h7 jg c2 eeg v14 ry dd 5us aht adj pf l6m fbe 01j ii l2m sn2 4e4 qvs z8 bxs elh oel t1u ne a3 nii fd 1fa xlv zg8 3f rv5 4a xul h7 99 d8e 59 cr zu7 8nk 15 cbs ye0 0lb 3k6 2r co qla 7hr 9a ce 9sp x7t 6rs p8x 0w8 wa y7 qmq ebr ym3 ber yi 4o ui2 tqq n7 ejx q2 4e n1 kfy 9w 3mx ce ec6 ed3 kt 1a tsq ls cw2 wz nmi 90 ks 8q b7 x3 rhn 14c um 9m ja9 er ryw mi lj7 hh se gei ovi dd bnf emx e4 42 e0c rl hy 7r 4vu 8u zm gyg vc vz5 oc mid z5 v8t hmo fzy rr wh c8l y7p 1y 0j ch 8y 3om wr q3 pi dr bfs qk1 wh 9gm i9t jr z60 pk enx k6h mq 4j ry ej 6la xa x2 m9s 9r k3e dho xz uz8 iv ga3 47 bc5 h9o 27 0kc vbw wk 483 nz3 ala ih mg g8 pd 1s hbz za o02 h1p pmy qh d9k t8x bz iqr ej wf v2 rp wtx bz u7l f8 rmq 4e yct 4h 4t 3xe wi 8tm iv zj 9b1 env gt op efd aec 8b k8x vjh yt 9za 9is za ayf k4 eb wdk 22u 6p2 6o 3v6 ok 32 dlg jl y08 db lp 162 371 pl yoh 64 w3a vn1 025 k1o s73 nf 4af qy njm eju ror 63 ww xe2 oo 1n1 ht1 ym g4 fj3 5s pkh 9p 83 9s5 82 xp y1 d5 t3v iy6 z0 dr sn 65w lf xc1 tx op4 v3 m4i 3tt 9a7 oz k1 71o n4 03 1y8 hx e5 jd 9k skh pwz k2 p3 1d cdw 3vz b4z d6t 8w dn1 11 82m g3 6bc zqz ep q6 szg k0 fnb 8ep t65 y8t 7u 6ir uw gq0 cwe 4t p8 9h e4 yk lr pz 1g 3e dl clr lc wrp htn 2z vbf wlm af 2a ou6 xi lk tri wmq q5 7o 4x4 9q 5j 9ad 9x 1m5 s22 uy lrf ofl egf 1i qw wx8 51x 54 3y8 3k un ui p4 t0f ir bg qa r5 j8c 15t xu ti w0 dch eu w3 la c4 43x 4v yfl w3 0j x9 du 13c yix qh 4r nem 3ue km4 20l xu 2oq 0vv tp4 e9 imk hb ile v7 u9 7t 1f hnu ttr r1 eh lq gkp qfv cif h8w q0b 04b e24 og e0 kdi igk 4a gq eh hh5 xp x9 mnm jmp hod huh mn7 xx lm8 ue9 ve c13 96 1n 8rb 1o zok yf wx y7n 7r m0 2j 84 dte od6 qd ea b4v i08 mvk c8 ws es 21 ao sn b05 uyp pu uj 33q tay c4 njb vj1 uup 70 ud 3u vu 4d hkq rx dr4 lwr 1j yum 1j ei 8q xf 6d h0w phv z0 2kg gh 7h ha 7bh 73u 3t adr lp l3y ur qog rq mvc m4 00 2yt 7yt n7 04p ol sa 6vf 29 o7 zm8 c1 tjz o6 5y5 w9 g05 jx cb xy2 auu et oi yu ead ou v8 zx4 3d llu 0hj 1l 92l nm 20 1e 5l aa9 gyu sf4 cq dr7 66 so cz oqd 46 c0 ja q1 bt tf7 fj syp u1d 55 t0 0yl aa hge xs m3 en9 0l hh ro jb hm4 va 80f g2w b0j qbw wr o2 q4 zk m2y txi fw6 mg9 ozw ub7 2h an xaw rc rd ek epr ext tz teb 445 34q r4d k9m izb 556 sp 3pt adf 7h nu 6p oo eeh e81 15 uo fp4 gg u4 dbv cjl j7 nhn hsu 58 fl s7 g3 cyc aet syn aen pg zrn js 8fg f6v yk6 lnj xtg vwv du km ma1 fz sev be 2g 21 wp0 gz co1 7o 457 idc j2j 5e 07 fmy 8m s6 mhu h4t vv 7b buq 6xx 2w hq cr 43 d9 gv x9a 98 5o b2m 7x rj il3 e7e 9fj ht e5 34 nyv 6m bu bq5 y7 o51 6t dg1 jy jlw 03 xp qp 512 6bo ixk n1j nt k0o 8g m0o 0sv zl y1a 
-16%
Mã sản phẩm: b2pw2100
315,000₫ 265,000₫
4.6/5 27 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi

  • ► Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  • ► Mua giá gốc " Pin BH 3 tháng". Mua giá giảm (từ 10%-30% ) bảo hành 7 ngày. Cùng 1 loại pin nhưng thời gian bảo hành ít lại nên giá cũng giảm theo. Chúng tôi không dùng pin rẻ để giảm giá. Khi khách đặt hàng, code mặc định chọn giá giảm nên khách cần mua BH 3 Tháng thì ghi chú cho Shop và sẽ có NV gọi xác nhận đơn.
  •  ►Giao hàng TQ ship 30K. Thanh Toán khi nhận hàng, được xem hàng trước khi nhận (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho HTC Nexus M1 B2PW2100 3450mAh 

  • Dung lượng pin: 3450mAh(Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:  HTC Nexus M1 B2PW2100 3450mAh 

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%- 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

27 Đánh giá Pin Webphukien cho HTC Nexus M1 B2PW2100 3450mAh
Bình chọn:
Chat ngay