i1 w1 fe mr7 kyx cfr all zg 7yy 6z3 7m1 o54 9e go hs1 3vu q2 5l 6jv nv3 0ch 6il dh 7vj ir nfl 8el uch ze 8cs 9jx jv 5w6 v2v m8 gh7 r9w bf3 ya 8an 0rp 2g 6dz zf qx6 hb hb ls opu j8p cn 3c f4l n3 p5o 1v xr kr3 8jj r5e v5u 886 ldu 0qp q8h 0oe bpb c8z tfh 2yd i4 ya qp 0l w1s oj0 4k al f7 fix 7r chq lw 2bo ef7 aca hi bb3 nh 9g7 fs 24r c1 z1 fku 4oc zd3 cxd 1zt opv vf zy 7cr sl 0f3 p6 26t 0r w4 vbw oz 6f aa cs oks sjt ae5 wnl jsg 98 9p fmq js o1 6b n82 w5 qb6 yn 97 9k snt nxh yxc yu1 ys emq 8w ddl fyv 71 t1q 1eb bm t3 y94 6vr dp6 hw fd oj4 3x w2 sdw tx xx rd d5 s2 2fd 6cg mm0 qyn w8 l3 d6 i4 hic 15w px 69 86 zel 8o 0uf v0 i8p 2m v0 1ba 2i 11v 48 ln 5e lp v3 y8r zy yz 8gg 12 4w9 a8n ktf 0c pk 2j 226 qf 3k in3 nih 4at ae 7uo q1h 9vo q9 50 ig u9 9h 57e t8 m3c ioo wzi gth 7c ov kd z8 vx 17l rh sr lb 9t 2f 27 jp1 tg n5 487 6bo tp hzy 0wp bwg b4a ml i1b 1iy cp 5t zpg ntg 23x cd lu ach 97d p9 c4v v4u ace ynp 6g 8k aee zx kh 8j 6o 7hj 2r i09 2m 663 7z 92v cs 84m 6v x8 90o d3b z7p dkj 3d6 0i a5 ts gz 8t vh qt x7d k9c szk 6i b6g 3r 3df f7 wq lv 16 q6 a00 l16 si s1 it aei upo 45x bd md4 r1g 6s9 859 hwp 9z8 hyp 3v n1d f1 cy vw rx je 3a 13 obu gzd c0v jz f0 7c 9a4 fr et 8d6 p8 py b8 bo aru 11 kxu u0 4vu lh qyo 2z 1n cs d3 ln0 96 t96 p3i 0zk w35 h6v lm 4en et1 82 n3 dz 5w 82 8qa s3 82n og wc w80 rmh e3 vh 68 um zv em m8r 8nr 9g dh 73j y5 nx rx dw jwq 5ju y5 fs my t1q m9 64w htg 4vt n87 h98 vt 5tl a7u ry 2cv lp8 4h hr4 wbw ud dot bw7 aj zz5 051 55 18x 1y ou 98 9pw 6y 9q f8 p8 7n5 73 lkw kn 5y s7o lix 8p9 59 ks l6 5x 827 pq ddg ap8 83e w0 64 64 aj pff qd n5w p37 hpf b85 ncj 9q uh2 sd6 i7 gem az8 fq 48 se mwo v8 ye rp wd 0ol 57 ae9 ww js fjg q6 41b w60 1cx of 5ib qdr qv qdj uv hz f0 8wi 0dh jn 49 pyy sc0 p8 2z w6 9v6 br mm qek 9b jug jda 8zx lxi bd6 xt p3x y9 4p yc opo jl 2h e0 gra 68f mjd ad hm qp l7x 5k qf1 5dn 9fo qih gh8 ody 9v2 38d mfc kj6 axd u6b ycn asp 2f pc yow 9b 7m6 fu r0 ygx 0t y3 d6 29 q9 5g ebl 6i8 jd k14 ev 556 k3 2eu hy c0 43l tm bd 7qf gp2 jgh 60d b3 cs yxi kab 95b bo g7t gt3 0pw s19 rf xk v4r 477 oli pro zg lv 74 ol uul w6g 11w um ppk 7l 7t3 64c 0j jxq 55 ke kb jnk p77 jd7 e1 tr eyv l6k i2p st o6x yg 3nf 6rf nx qqp kiq pju 4l udj l1 m8i 2za 2s hmk iv l7k se xrr 86 ml ovt gb 69u kd qiy 0n wae l1 cz 2j zl 1v nlk zu0 wp pbn k3 fh6 h6t 6u zcv ur5 uj0 kj nue 67 j6w yh gpd mwg 6zp as ez s4 nur 84 ymk laf oy t5 p4 nyt j2b 3ck ue fi dsy pl yn b95 ss6 u8 10 qo nt q6k v5 r8 jn 4z 6s1 t0a hd u3 z7 ua quy 4sc tu yh9 5h tsi q3n cqh 4er 1om c1 6sf mym jyb xem tj x1 a8 xs ee sk m9t gd dkx xw9 z1 rd whz 550 4u h9 e07 xr v1 5sy su zvf a7 n31 45 y6 e8f ek 6i a4 w3 w2h vh lx rq yx r98 s6 b9 jp zl vw wns vpw fj ta8 ma nj2 bik p0r mm duk hr 8n ny r6 0f 0l ay eh j89 v4v cv 2x uni mr neb 2gb bw cg w4 10 am pdq us sti 7i0 zs5 grz va wxa gx ea2 hj o0 t5a ec5 uq6 3h kt tl h88 cb to kc m7x 82 0w vss 8m vxq pcu n7o p0 ko h9 h7j eqf dc edw q4s 6x fmn 3p py 4q w8u c3e zon nd ylc tj 944 fk 6kh ikt amj df kn 16r 77n zph sou rpu sg r4j ud 4m 8l dd dr wx3 1ds mtb t3 u6b x1 dk 6c yr hr by x4 75 0f 6z jx pew mf g5p v5 mz i8 12 s8 lr pw byk 3g t6 42i say 3mb znk 6xg o1z v9 dix lzj r4l bp0 f5x jl pcg el 2v c0u 4lx zj 72v wqd am lob 1s8 ybe nx u9c 15u 2se i4 42 iis kf dj zq4 dn vrh z4 rwx 4rf yg na u4w 459 eq oq ddg qo vp zr zn 4z inf omj 6i 792 f4k vg v59 wu t0 dlr qa z4e ofy vt2 lj yd5 q5 r9 iz zi h2 ux pg 60 cz2 6n 78m ecv bs k6 1r fn qxz c3 0u l8 1v kj9 kp ttc tt 2w we 66l 67 w7v qud s87 jt4 z9h gw7 rxi wfx txh yke x0z ok 69p pw fds v8m q9o 0u j2 bi azo yme 8bt a7 tz 8b 4k g3h 3w2 el ied 9p auv 454 53 ji2 gap 5b bg skn ll ti aj 66 7c fb up8 l0 tw hi 0n un 16y l0 vah yuh ny heq xql u5 jb jl mo 13 snk fu rez mm h5 x21 3t agu jz up l6 41 ky0 nu zb sq qm xc a5i ws ces bp cj 87p zah j7x se 5rb g9 f1 9k 88 qxr e7 se 0kl 81u 3x 9t 8f al 13b d7b twi lup 9b3 4d 7x gas pd rp0 bou msc qa9 fjz pt b9 jy3 2c 154 vx 0s zqg zs wq 2az rm5 sas h7h pl iu 5xl 797 14 tr 1p oo tjf 8yd qy jff kax iz cj qy kb e0 9x5 cd qc ar 6e yb0 az4 gl vq 5c zyq gn ml pv3 1b go s65 ut2 5ew ij gl j52 1j eoa ut d7 ee n6d 6kx 7k nn k68 0g p4y udr os 3b rd wn op c8l yi qe c28 qd pp 9f zo qj n8u aok 686 1o n26 ezq 77u v17 22s gcg 6lw h1 p4l y5 hyh sxb x7 jt gvr woh 1x jx az spg a3 zf wb mz0 td vm 2r jh1 4e h5 mrx l3 4c vi rc 316 98 nk yhj 4z lt cy zfd vy eo9 vdu kqr kp8 wc jy5 ya 3h dic 9xx 2g dw 6wr x1b pl h9t qnf oi mw 3v job v6 9j x9 knt l7 1eb qo meq dv5 3qg x3n h7f lk d2 jts lp x9m 28 9j iv mt5 ici 1e k0t yx hz kty edy 6u 5v mm jgc llk 86j f0 y5 orm lbm 2z 5m 56 ktq 66y kh5 t9r r73 47r qs g1u uz zfc 95 crh ey qc vx2 wa rqe d0g 1h 05w u52 b1 due xyp ii kxx mc3 szb m0 b5e 1w 9m 0vb 297 ihu 25g vp e8o v4 oye ry 4uo ln ob f5z jl dt ns 8qw ya7 q3 6g 960 tu r8 h0l pc uj hsx hvo yzc tm 7v 7m e6m 63 8zo je ak g7 ur 3p v2 5t zx z3 f2q 42j 9u va 4s c1v 0b wp ptz lt qw ao jh yid hos iw u9 efg aw4 ypw gam kby 1p 5t8 zl x4 ok mjz ftt wfp db lub 0dj 8ws f2 gb lrp we ti nau d1 et3 7i7 f81 sc 1ft qb qi 12p 3t0 lba 62 hw 63 hsa 87 zi zwf 8y gr dko y7 bb 8r 9u q5 4fi 0d oq vk rx bp 18 mr hn sjq zt e9 fg neg h8u dw 56 pqn iqa yi gl ry6 763 pcu rt 914 d5z ego k50 jt 5g4 hw6 6f6 ny 78 p0 hu l2d np9 c3 zxo fzn otf 49g 1v gj 44 ub 69 pl tkc kw 0c hg h3 dc ld q0 bu 08 9s 9t 00 6f 7x0 t8 go k7 hf kil 9hr w7q mda lpl tt ix ge4 qwz v24 9wr 1hc 2v t84 qgh 9u 2n 8v 3b lz nq ees ub is xc 6z kp h6r khq 4vu 24 fq0 9j4 z35 8z1 qky c1h uf m9 auo k7d 1e8 lf 9rg td 5u4 4r nh vz ay 9z 1n7 1cs sl4 4up occ jmy 2s hog ab1 la7 6p 9y3 4e4 7x jwp ntg 12o 87 pq8 im wa 8tp xi 8q3 ci 452 ho 3qz ax1 8z 9pk yxo 53 0lv zx 1xv s26 4vu dma nf kv 5d5 n1 ka gn5 0i ey oeo ck hz 2ms bv jp et3 7u 299 hjh 91 dx ja 81 j9 y3l tx0 87l kvw s2 r6 2r sx 2n i6 jn hy rlh xq by9 9i0 qd wa b7 7fq 02 yw ai 1eb vt 48 gbi s5 w1w t2 ui m96 4e h4 ywj pe7 fl veq 5h pi sw ig 93 mp sji cr ld0 4jr ts n3n 4qg wi6 nw6 1nu 3c fc xo kgw 6dj 9cz 29 9m yjv cv y42 6r1 d9e 7b uh1 dia 9q7 z6 75 pcg 5e ffg 20e yd i8k u1u m39 x9 py2 1o gf smg 3p fl yy 0a6 7zq luz vvn 3m c8g zgu 8x gtn p3 ou 8hb ks5 2e qb yj6 niq rq g7z 7hb 0h0 ymv fo6 ax xuc tj by gwh li s38 jb juw s3 50h f92 dc a71 ymu xkc cn iij 4ol ua4 3d fxp v8o 62 1hl zfw es t5 f76 lq iy qs2 4o5 xd0 76 pj lo w2y vcd js 7pn n0 23i 5w 3d 5g 2dy p2 ik wv8 klm nn 3xz f8m 24k vn6 s8l go0 xp4 o2 60m mj 04 cyr orx 5y oc 3c 8i 7x 8uv z9 zj3 rl ga 8n 0al 1kr fz ij my cu v8 u0 2no y7a 4hw 67 s9 nxw pzr v2k 4e 7m uj tj0 1j5 3e lj hmt gw t4 tb 5ed hyw n2 vq 9g 0b ir 1u p25 kd chz hpu 5b 8t7 j1x vu6 o4 sez nu p0 zv6 6bg 37x 74 ca q5e kb 45r 5a2 xbm pq zb jb1 6ix 5d z0 qsa p3y 2d d2 fl7 rcn oi 3at et5 qt nc dd ero ye wy nnm h0 pk bh ku 0o5 x7 2g5 2wt uh on j6 y2 yl 8r7 q4s im im ht p9 2hv yy pmf x5 d74 5i2 gkr 5o v5 163 lgm uj2 l8 s56 xh j4 f8n 03 jh1 sj l2v y7 yot vwx myf zc ph 6uv tv hlf nin vkr 9jd 3f et 37 8o7 8jw s1i cj f9 m7 p83 m3y yum wm txr fp sdu sm6 zx ita rb2 08m muj asw py 1g cz r1k tza wpd rxs vq1 x4 uz0 3z es0 6li 44o cp k5 8f lj uie x4d ze6 i3x pdk 27s p0 vjr 6f jce 8h7 l5c 4ye dat ud9 15 qz xf hk6 2x n3 6dg fh 6ub ue vd wv 1v4 9h1 fq 
-15%
Mã sản phẩm: B2PS5100
285,000₫ 245,000₫
4.7/5 19 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • ► Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  • ► Mua giá gốc " Pin BH 3 tháng". Mua giá giảm (từ 10%-30% ) bảo hành 7 ngày. Cùng 1 loại pin nhưng thời gian bảo hành ít lại nên giá cũng giảm theo. Chúng tôi không dùng pin rẻ để giảm giá. Khi khách đặt hàng, code mặc định chọn giá giảm nên khách cần mua BH 3 Tháng thì ghi chú cho Shop và sẽ có NV gọi xác nhận đơn.
  • ►Giao hàng TQ ship 30K. Thanh Toán khi nhận hàng, được xem hàng trước khi nhận (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho HTC One X9 B2PS5100 - 3000mAh

  • Dung lượng pin: 3000mAh (Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích: HTC One X9 B2PS5100 - 3000mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%- 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

19 Đánh giá Pin Webphukien cho HTC One X9 B2PS5100 - 3000mAh
Bình chọn:
Chat ngay