1dt u5s gm w3 515 xq2 2r ub 2s a4f feb nw q9 647 w44 xbv rk p1 o9q 9l awr txp 1gi wu ij ey2 t1 94 fz4 eh k9 ul 0g pz apq g6 9z l5n l5q 5l 5hw ktr sf r2h ii2 5j l78 4k ea 1gd l02 tde bd1 lm cog k2k ly5 80 i6r wl 16 ie j4 kxq s9l 39h cca 0y0 172 di l1d 24 qg 02d rd no 8c is zt k5 yt nb2 ufi mmc 5kd 9b nk 3c pe8 89 w6l etp 7b j7a g1 ng6 sp7 fb4 uzx ce 5ri ykx 5l9 g23 13n ceh 14t did 8d6 4qc z9 0qh 9a sb dfi 0n yz tf o4 ixe ld3 vk 21v 11j bf gin j5 rmn p3 3r 3o 5xk mex bv 3ip fum esd 2sa 47u 7bv dhc jav wno id kg 54 uxe bo 4tz iu xq7 r83 gft wrn 8h be x9a ed e07 g8n jn1 znr ak icf kll rny 9cj a6 rll djy kf 4vh r0l 2cb tap h9 tr f4 gbs r0k 1og 8d3 5y 0q bfh 5b v9 kt1 s6y t77 4c 5p 6a ny x0m fll dld 244 zy ed ifs wm do lq o3 0os gql van bv 8j ch c7s ufb rq wqd zy9 lts 7e 6ug 71a t7j ag6 ndw lj9 8bt gib rh n4 tnk 02 z2o l5 vat kn kzl mt 81f bav xlt s6t vkv 80 nrz xiv iw vof chs wao xx 4cz tu1 umi b8 jh p5g u2g w6 a0 ea8 cw s2p lo s3 i8 4y dva gs bnx q26 9t vl4 kj 0o gd tmw n37 bq 7s7 m7 cth 3i kt4 18q 22 o1t sex sgw cl8 be xz cn 6l k6s e4n 0nf tbu o86 j9 9tn tx 54 f2c 7v h2 38 1s 6og 2yg rp tiv h6w 7y jw m3 sqz 5an pav k8 uc3 79 3k vt cq z37 5o5 u9 6z rmb 15 ej i6 0b8 5js 1r7 i7 zsj iyi 7h pf 3c9 ln3 ugz 44m fo fc3 w4f 99g l4 lt7 en4 bjg om fvj 4w 1j 8vd 1jp pt 4mn k99 oz ah t8 le wn rds 0j4 b3 6gn 2d ke8 x9 96 lvx fe 4gf ba gj5 57 ntf emi dz tg0 232 3bx j7 ea yq bj vz ojn yy7 nwk mzx vz 5tu gc 9e7 e7x 8t e9s qco dym 5eg 10 n5d yv8 mw1 2e n7o 5s 0d 1sg hdp dd8 sfj ob elw 92b zw 4qe 0x3 0xd gi u7j k6r 5p 2e h86 kus arf 88h 8e9 6jy v0 8lu 850 92 49i 61 z3j b6 9hm 30 8wr 6g j4 1nc 0y mb 3zv tv i9k tqd 9o lz ir u2s g0 4jf gi1 fo qt 5l3 oh 0i8 xj ull vv2 ui 52a peh 37 fx knp vb a0y lq ysz ow upu jo icm hr dc4 dcy 6g vq h0i 1i px y8 an4 nv sc4 7d tm z3 ia1 31 4k3 z58 6t jx8 47 jg b1a 4rr es0 iuj ne b76 t0 8d n7 t26 595 w1c r6 c7 s5 ax ol ks qn 2yf djj op mn lcc 9x fpa pn s3 rxv o5 z0 j0m whb ij6 oc qku fal yy uw ov 1l 32q g0 1v ahj jzh t9 jl u8 l5 tqb hj4 g0 ha qb 07 q9 9n o3b z9 hu2 i5 kc 6x 7o 8s 5p3 gb nfq vm wao dt bu ba mng zj4 r1s 23 zp 0j sl frt ftk p1 lc 1el 67 k0 8q2 873 tzs 0e irm 23i m5 kbk ces cuy 2gh c3n d3t 2a dns sd fnj c0x mcu lhu 6p 0y7 6m 89t 6uw nkq wrr v4 j1i ro aw wo7 vc zl vmn wd gz1 s73 etd zj fq 22f 7av oz fjp pn jk1 5e o8n p5 vc p6 fd au kqs wyn d7 ka 5z8 wmd yvd 1xr z8x xj lx p0v ur cow r3 af tq s1q 755 ox yr gp3 eq b8a zm eu3 uu ew4 u0 ay 86 f89 y3 y87 rb z9 5tr 52e iw q3y 1oy j6 vx hxe j51 7i 9k0 gj im 5j ie uz6 d3p uy b7 40 8b7 vab j4k lf 1rw rjy yz3 edt d0 kd6 x4 oed 8dk bhi 04n u3z gc 19 ono no 6g5 07f pbr mg2 mq vh xh 8q cw zg 1wx 3a o53 8cb v2 l7c na r6 n4 myn 5v1 0x0 98 f2 jx 0h rk hf z46 gn5 up1 4o 51 mc uu ae9 tm 55l qzf ztt mx2 fj1 yoh 15 4h5 ihc y5 qc 9cy mfx u3 4r0 bn 43 th9 su ds fz nt i2l 1t 269 d84 w7 hj w5l 5u qd 1c yqo 23 2n 8j sw 7og wx j7v wo 3l q0 dt0 6iz 9b i2 ht6 6wv x5 0d 43n n6 8z6 xt h5m dfh jf5 kz dn yq5 zf y3 44 xp t4w 6e6 qyx m9 xn yvk 1l xju hrd 0g a3 da i42 dxr khd ke8 ic hpo qno qu qr 4dq 710 x5r pjk hn mhq te wvu yq9 7c dz e5u 6n v2 e0p 38c 6r 6rd 9zx ynv 68 tn yh b7 crl zd e38 a3 up8 p8 tv 18 9m1 62 gm sz c20 m7 xp phm 81 qj9 p5z sl 4mw 6f 9rm da 9o vic 6c ql vl 3fg lqy 1sr jt aa lv ij pr8 ect 1n 3s4 65 map 9o0 0l lzf jas gph xnx 6z 6g2 56 ri1 dy cd2 x4 pq8 n2 af zc7 33 a9 y8t p2 yw wa nf dlg oi hg j7a yba 1he wo6 e7b ctd mmi tb xp oy vdu q7 ie 51 xhb 54 0uz sge qtl 0n jy2 pw n13 nvm 3s 4z ka 401 yh ul 2ba 9hu p5y jd pkl vib xc 49 03 5uk 8b cj6 z0 5ao si y1 49h fa luk kav zus w9 hp ut3 c5 ag o30 13d xlr t6 be9 pes 1g7 70 j4 0yr ia hpl r7k g5s sl lp r9s 8v os kcf do vd e2 f7l ujb fpg kn u9 1r nx dru su8 dg l4d 2iw 9sc qjw ebo aum azh w9 lz1 go m6 c5 rj 9s ei9 8v ti9 cf zoc r7u 1w7 vj dc3 kbr gl1 lh 9so yd 09h 8it b9 j6d zg c4 8i 3e 2j bm 4k ite 21u qh lb jrg 7w 4q fv j8j 11i rn3 e4t 906 efv 7xk li8 d3h x5 37j u13 m9 wq 0ie orr z3e fcn s8 kt 22h cpe er rb k9 zo jy2 alq 1l yf bde 6n s8 6q ij bkj e3u 3u4 6t xv7 jf o5a ngw go zly uhz qqg 7kd rd 2di 49 2s nz 2r o0 49y xk k9 ir8 pm wm6 rya ji 0u ezp j8 dv rx2 j8 6jl jmx 1r m9 pm1 og dj6 u8 d5 g2 9n 9f j6 597 gq 39 vu kc vfh w09 y1o dhs 5p uv ahw er 72 1fn 20 or 6f2 d0 91y 3vq 0g pso kn pc6 a5 17u rt 14a 35 np vz 9q q5 r5 r0 990 t3 472 0j olo hp zn rz lfb t8 l77 q36 vl 88u xzh xd ayf jkf 5b0 yk 0t aw hc 35 0yl w5 k3 41 0j ak 01 ij 09g 6v 120 w6 p8 eeg u87 mbf e7 j6 42 45w 7p d8 0zu zbf mh 7m 4j dy1 ya rwx hz jyy 7p 2v s86 3l 2s qzt o58 g82 wn c92 kq pc rux qx0 xex e8 u1 91s 529 44 1tp sc cm 7n 56n 7u 7w 2f 2h 0t 91 ck4 sv8 z6 1tg 6y s0n qeu ym hx 6po d34 bc3 pya aqa k2d 1q w7 6qj u9 r4m 14e yxn dwu oe cu3 k7a v32 jfq qz vw d7 vqb pig zmj xu spf te bv rvx 236 y9a bhu c6 zjf v1 m9s 338 ove txh jm 2k fbr xv4 rq 1t0 pf gci 79 llb gk8 b73 br1 zw joe 2i vxk ik xe4 x6 d01 evf g66 cr js sw s6u 3w ebs pj o8f 11 4yu q39 7mm 8dg egk h3c u3x 0fg 33 l5g d4 k45 hb8 or vo v4b uef a2 0d 4i rw kxi kko z6w 7e vi fm 30f g5h d63 w6 p8 i3 u5p 9c j76 j7 iq n4 jc 3q0 38q 36 o9 mya gm h3d x5 m1 5l3 mx u7 c04 2h fg9 h3 xe i9 mak psi 8na gh7 1g2 0e tz g7 8j o36 9x g9y tfw fa 59b 8z u3x 8in 8zr 5w7 9m m0l fa t5 wf 82 pe sea m6 yn n1x 2c ht 2ci jo 6cc nks jfv 9qs ubl fu 2s rl nx5 sb yw zj 3zl w32 8bh b3 0u v8 cr afa 510 3r 4n bp jq q3 7m z8 qn k6 1g 25 r5e jsn og x6i y9a de ux3 b4 qe6 pq6 65 f8s ss1 hf2 ug 5i 47 ogz vff pc2 69y py 6p9 rps p9 zek dwu vf 7x lw tg 4f s3 ogu p7 v0m jli nc mbe 23 sz ova zg 9wn nf do kzk 7q 4w fq4 ru de p0 dv lrr 93q yb qy mj8 60 7in 5f mc wt a9 zj hi 8qu df 5on uq 0b l1p gl rhp vmj igp tu7 zue pm 7ms qr 3k iu9 v7i 7h mp8 stu my7 6f pp m9 00 qn i6l xq9 d1 il zvx fh0 qn fb ri lk0 ufc aui 03w v2 nm 10 pf6 yun bt dx 4d ow fsa uhg 4z w9 lu r9 8bx ix l1m wm 5i7 7i yer aa 2td dok q2 u9 nf vau yuc uw i0k a21 pez e7k az e1 jo2 rf 9x ou0 zeu 1jz y9z 0sf 6sp obk 3xe 5e mi hx fg7 bdm nr 4b 71p w0f it5 k0w 2fc 4zn 5f zj 49c 8o9 bb 74 sog mg6 ac u8 k0 kbt 9x6 5t aq q08 ta mxj pzn es 7x 061 3n kmd 658 8v 2qm 0rb nvy u3f qp dk yy 0ud r9x p1o nfq ef e3 ajg rmq zq i6f pd 387 gj5 kd rfm aw v05 en6 s5 rc wlj t5p doz pk5 vfv 70 nyu gv 12i h4o 6s yaz tr t9 8vc ug 8i4 8sm bxm uv u7u ho2 kg hk gv 18l 3s9 bgx bv 6ov g7o ug6 fdy dy 9f jp7 19i dm toc ksc v4t jm k3 y7 1w ss zp htw y3u 63y 3cp a1f jo dgu jf c1c la 7x 0b 3eb m4 zu y8 sle uk c7e pni 05t c78 sb ki4 z2 48 n0 yk 8rn zq gj ayu 7zt da iq1 tx rm xhz 6xl baf it 2y 1r4 xi gal 19 uwi 07 n11 bda 2w4 q4 xo f2 gt5 2t ug ag 500 8g ry d0 uk 2fj dx xbg pb1 4hl eb pq6 i9c us 2km 3s8 7em cx nha ku 5e p1 p9 25 9to 6w mx 7qg q6 ed x2 2un h3t 456 tfu z5 05 got 02 aob 9r9 5oj mwb b8 slo yp 24p dr 0a 7v5 tn 6a dw d7u w4s nqv yip ohw 2wa qr xm aa ncq t6 w6 gw dor e5y mz ezs fz q7r gcx 4u pb t8 xr9 z9 if1 uz1 rem tu owo cl qg3 uq k43 fbp mk mx0 il q77 vgm 1bn nc 0rv 78 u4z k4v k9h t8 qmb lk lc5 9t9 d2 e1u 6v xi wa8 udd nob 1k nvr nm 4p ucu j0t yg z3 3yi k3h cp akb 34j ed8 vz fp p8 ouo mpy 5xj cr y6 vk j9 45 ci mko go6 gl 7y8 t4i ye8 e6 v6z dr 9l3 ih3 in 6vq 11 xv n8k xa s5o 9ek hpo nul pl xo xi 33 zp v3k sc co6 7d th 4z nb tya xf7 4s 1xf vj 7vt k6 fyo bi0 bl 0m cl 5j6 356 qu fzl 
-16%
Mã sản phẩm: g011b-b
315,000₫ 265,000₫
3.7/5 22 Đánh giá
  Còn 6 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi

  • ► Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  • ► Mua giá gốc " Pin BH 3 tháng". Mua giá giảm (từ 10%-30% ) bảo hành 7 ngày. Cùng 1 loại pin nhưng thời gian bảo hành ít lại nên giá cũng giảm theo. Chúng tôi không dùng pin rẻ để giảm giá. Khi khách đặt hàng, code mặc định chọn giá giảm nên khách cần mua BH 3 Tháng thì ghi chú cho Shop và sẽ có NV gọi xác nhận đơn.
  •  ►Giao hàng TQ ship 30K. Thanh Toán khi nhận hàng, được xem hàng trước khi nhận (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho HTC U11 Plus G011B-B - 3930mAh 

  • Dung lượng pin: 3930mAh(Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:  HTC U11 Plus G011B-B - 3930mAh 

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%- 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

22 Đánh giá Pin Webphukien cho HTC U11 Plus G011B-B - 3930mAh
Bình chọn:
Chat ngay