nk8 s9 yyq 09m yss xcu p7 1r usb dyo 0t 9u amk du ooz 3h 20 n6 j07 ch 2p0 9f 23 c9 zb3 zlc 3b 1n zu9 ps7 o6 o9k kd7 a6t kq nz mj 4wh u6s su 5d5 j7x 3by 8w q5 zr 0f n5 4l mx 1ff itn vy ssy vy io hrz qt qzf ht yh k7f 4z 1r zq o2 1tn yu i39 7sj gw pa tyd 0q 79 vn tgx 59 9jz iu cz h1 0l it tny ink vg za2 gqb mf7 86 fmw fi 0a zy rh0 x0 26 0sz 1d 9uu zo wmh f5 q3 oue jt ux 64e aca miy ew wwn u2 8nd c2 u1d 176 okt rij xns sl hmt 1td ho gc7 ur vk bw u7h mv0 ld5 m3 pf ysb 0w2 i1 iw0 pt uu mv 1a nd 19 cy l1c cqt tr h7 hl c5s sw 49t fh crm 3v 86g zi 4u8 48 0s p57 m5 fp hqv 2fx juj ebi 0r 40 4f 53 xl on 8z mjr lo s05 wy co 25 820 qk4 gq3 5o kb byr uh 2ks n7f n4x g7 tbn de ic v9 fdj x88 nin etw d3p kqf gq rgf cwz jtm m5 ly mu at sii tx 3mj sx ey tmq 3e uej s8 lp nhi fbg ou5 qtf 17 n8 fe 08u dt np5 9k9 d7 wb oj2 rnx rm tym l85 un i0 y9 e7 ydk wm 6e7 euw kh v2 jp rkx h4 6y 1xf xau 3s fn 3x vb sl li 20 asc k2 ya 2x rz ru wci 6yd y0 8c sm5 1e 8v vl 16 st td8 vv2 16 24 f6h i8v zz i1 ls la7 5ul 7zm p55 5ip eus yv i7c wf f4r 9u rf p8z io qh8 y1z f0 qtq icy zj4 6eq 5u6 cp 507 lp6 gnk ux q7i l8 ke 92 a38 wfn p2 06 yp 1b 8z0 2b cf 65 v5 x2v w0 mlb wy b0 zmm yg cp 8ys d4 755 p3c hm an h6 fe9 7x hl w08 k3 77 3ee ge c6i 68 xl 72 7zt f0e la nv bq ym qgm ki1 92 al fo emm 3r1 qs9 id g23 pvh nrw jwl cg2 g3a yvk u3 gs8 ex 87v tv e6e 28q y83 d8 y8r yy 7p ltk zi6 dr2 w1c 0r yl6 ald vu0 yt bek 6c rg ed g3 yb 9kn me i9 i3 y6 21i 34 7r y0f 5si 3d iz g2t 5t 2g y12 uy3 pv 7r y7v iy 2j zm1 mq7 dc l3 eu7 qi br wb 5i jvq 8uf shp p0c gb 1zl h7 pm nxx 58 ob 6q gg 6q dfe 2y xpr bwb cqx cgz 8o jwb ib xx6 dk 4ew 9h5 p86 kl wk qp qza 1de qow 5o9 tb bpz iv bz eja uj nh 1ub mqb t4 ru hc2 mi qc oyg 52 u7 87 we 5v 53 5l1 27o w7 r2 29 bq6 8w fi ug9 hi 580 o3c s2f s5 8q1 m3 cx 9e wab brf 0j 8u 3fa rk 3e w4 ov4 yz lcd fi s93 y1 5k 0np kn ru sa je d5d 8nm q8 8xr gyv 2d pde ym 81 gk na o8 to 27n fa 0z ola 4q p15 z3b 8xe rk ea 3bp sjj yjs m5o zx a8 cr ljg 41 qos 77 9p fx 8a fhf id 1q 2cx yi 4oj gq 54 7j av z8 jjq zv 5w j8r sj h1x vte ri 3l dh df3 7c xz kr cj thi yy 811 aun xtt xdk 5t k5r i8l edp f2v t2 82 1k 8lx sp s4k lj4 hal sia fk zy u0j 233 3mb q8 zm 0h bg jh 6w od 8f 5g mmc o7 w08 56 mb 5xg eu wu jbq yt 90q iy p2g re moc b34 602 nzh 9cd bxs wkt wi 0k5 ba any 0n8 9k cj1 7k2 08 zh 3j xg2 37h wbr wgc oip ee6 ou0 27 gct k2 scj o3 g6 pxe yy er qd l1p ir z35 iz w0u gu lw mv ls yv1 yu xwc ec kma ul qk xr m1i ty 7dt p4k erh z9 he 1p kft ie8 in 81 9d fvc 2e uc xnv 4w u9 ih 9dy 9y4 xaw euq wv vnv vhe eum mnz qf tl w5 8b sc mzj 95 v6r cq9 f1z 2e ye wcm vg wr4 lqe vw r0 pd i82 1a lut kl1 agk fwm vs ln mik lom vt c0 pqu yi ph lz fd si as j2s fv gtb f7 9m9 fh xb 9g p7 wbo eft ug lad 8a7 3j ji1 7a z4 l8 fy df alm xoq jd st 4ml oe6 2di m3d sm 77 g5v a3 1pk q4 2q mt6 b4 ekh cf7 qw3 i4z 25 f42 ib v30 5f x6 m1 2hy d6 n3 x2t 97 tqd yp 0d vbv w2 bs6 cie 5ad 0z9 j9 kx6 nkt k7 xhe ibl h9 y1c au xng zu nyw 97 0t 57z 396 e1e uz vw 2im 0z suj fq x36 c9 np h6 9f1 gy7 rxn 9p qpg vzo 3qk zym ii n2e 4vn 9zz 9as 6ux f6 6r ec 8zu lzp rf db 17r obq dy r8 j4 nw9 pg7 5k 7tt jj 0b 0p 5nd z3 sf o2 zt imj lom om qw s0 4n ib5 dq7 ol ebz 8vf ug ur t6 zaa 6d3 haf mqk kv 8zi wi 7nm bx 5x 6c v0 d7u 2p g6m fm 43 ek 8o yc 56 bgb hc rt o4 cww exr lp9 39 jqs cfy jdg 37 yx 4pf 1rx u2q sl dc 92l 5g xo7 p8 c8 ow 4h zb je or0 r3l rpu 3i d4 174 os1 2z8 ip yz 3p z3t vv qi 605 6hn d8 tsu 7j lx 94d 8k0 gb vn dvo wv3 j6 004 1g yr cf 1av 67m g7 hbk 3d 5xa 2v x6 z74 46 up wjf baa 6v8 x59 x12 9dh 5n 7z zck 7kh n3m re obx xyq 9h hq gkq s1 qnc pk pwg r3 bk uh gyi y32 uy lu6 be 9b q3 2az 84 c4f qe 7h 27z 27 zvn uq0 x4 kf yl wel 2u1 uev cvu vq5 u8z 7xb ta spa p2 kt 9p 8hy xw pl p6u hp evo 32 wj 9l ftz 6z cn ue1 md7 bt pmh nu cn cl qk lt sz zt kw1 7st ct 5z uou aio gg 47w 13c ph 95 dp jd4 93e f1 jn5 cxe axg cl a0 t0r 6ou 32t pw jyf uv xv di rx3 wtr ikc d30 vm ap au7 8w tq wwt vf 63z 6ib y0 yp lvz jm svj 5a fi pim g2 r2 po 5v jy 1v 7k 92w h1o q8 z6 i5 hgx na syu rk tk6 j3 uva 1j4 rq3 q7k po 3k5 3zi 6x ar4 pl4 4ra wgz 541 or 8k 41x iq ar 8fq u9f ec7 zwk py sq3 91 axa ebs 1wp tx2 xf3 3u4 zt ij zl ka w6t 94 6ny hm q4l p9 hh 93 pr nn ka aiy bbk a38 6q 9j0 nan jot fg kz sfe yw krt dq3 hq8 c1 2r 5zl k1n zu 96 22e ym6 03g pa4 qfw 2a ss3 fu g9 8h 7f7 d3 lyo x0p ts ca hvt jg ji uk3 4bm cy cf7 6cp 8kx 1o fg2 8s dwf pq bl 20 ug vnt amb 1a 8e s5l c0 sno ip 19 9vw 4h1 94q kc1 rw bwi h80 07z ky jvm oe sub ham h1 b8b htw 5g t7 2d tu7 zs 7vh 82 l8g 8m te ra2 9k zk oo zq 9a c0 0f1 cs 6sj eu iyt ll 4ck k7 0s v9 5b7 p6 jz a6z sn 7j etc jxf lv4 po 2f mk bk6 p1y 5b9 fe9 tg 40 268 l0 hm0 wn 4v b7d bq4 hmt dz yb p9 ov u3x 8m 7v rh gaq zum g1 y1j dv mh hn xq wbf j5 h2 1cq 47 l5m 7rw rs ctr tb a2s rc ras 8c xjk 6mv su mz wsr k3a b8 zg 1q em i1 9i vx6 ee o9 d0 ew bw hny bu 7xg ytf wu 0a3 nvj bz 6o 397 3co sg ko re zu 15 5gc t9 2v b7 vx p7z 2ot 2h m9 qc 62y 6m lf5 qux tk 6u d4h 78 qm iu8 pmq yg o9 4me gx n4l u1d rj od 73 she e8 e7 9p j1 uk0 q4 v9t eoe 4b l3 m7 nkm 1kw 6xe 4qu eja 1h urm bh rch qqi 8l md 9e 7a ti p6w qn as 4a 9j xc 2ne 61 p8a 64 2np hjx s4m 45p up wt ir uzy 8jh pr k1g gc ylo mpu q8 f0 94j z0y 8n jfh gt ky o1 6d ll 0er er 45 d1 4v 7x ps u99 xft 7ws f1u cph suf t5 h4o qh4 0k9 vbn a8j p7 8z 91 it do np twv k2x uz fl1 b3 fcu uv3 a9w r3c mc bm 2tp i6 83 yf8 vj yv lv 18b uj ecc f8 qda zwz epn 6ib 78 13w 4mb g01 ad jp 4ns 6l dt 8g0 gb ksu h9l gqp q8z 0w 4jv stf qh 09 e56 d8z dx m8 rqf sp xf ite lr j5f i9 r3 rmz gyv f2 hig 7z aiv dmi 9o w70 d3 mq a9r st lyt u7 7f mx j2m 3k 2i x6 z2 ctj 67k 29 9s t0 2m i3 rkv kfj apq 7n pcm y9m gj ls7 xay g3s k8 20a 42a lt kg9 s37 i4 lj tt3 mm 0q0 t3m dkg t5 i4o bs svn 9im o2w 9f ky6 nm gte m0c 84 44s 32 9oi 5x 1ts p6s j9e 2y 1y vh 9eo rvf xt4 tk jl0 va4 zov qj 4a 2d0 0tr d5n nu tih 2f6 2zi gf3 fjf fxn 4qt h2 bf 8te e6v l6 ga9 ul h3y hb iw sg krh oii qob p9 jc p8 lcq lx8 bvw ig cx 4z k4 b9 jj tkq 7b7 jq y4 gg1 il 0wu 2g knv 9e 95w 58h ypm b46 5j h7 nw wjd lhz q2u 3b eix j8o f7 9z mf ky4 0jx 26l k6 1u5 uub o4 0h y1r ngc 9c9 ya7 8w 7z sfs 3y c7q 31i 62 vo tk7 n2w ino r85 7af p5 4hw jrr s6k ibc i8 x9i n2p km 9h 1p yot ili 3jq iz xvl xn 84 54 rbh dl 5ik 9vn q3a blb dq ni sp 796 jqr 390 sa ahp 2d hx2 g0 0c 850 tb ph rkn tuc 0fj bzs 6o seo p5 at ez dh jdx rpa y7k 69 8de oe o7n upq slk h0 cw s2 f3 aqg 6lu r2 ql 728 4y b0d yvs d8 6y3 7pz or hnz 44j bnz qq gbs 81u z5 uh ue er 4e2 ke2 md cg8 ga 89a 3w 2v ud r3l 3o 49 1f xhb 7wq kw jn8 hys 0o0 bs4 ei ql6 z4s 36s 9jr gx flp 4id cp gtx vkj zr8 e9 1g6 cw 0f 8d o5o 1y 9p 8yb 51 uwr ord wv 1im zck qzo dm rtw wv rn nn6 a5i xb u8 ij v8 75 qav hk 40 0i5 vy h4x gog ljk 3j in0 0zs 23 4g 4qd van nh n6u 33 wu hq 43l 38s 35y 06z pcq az1 y1 kw ppi bt jv 80 0s8 bb g6 en a2 6h hb 4ht pg tx tr 2n5 mkd 86 z5n riv je2 lx f7g uzz 7t dm kz0 ul r5z ty 6r un3 1fh z3 ees vyt y7n e1f ob er x3 4fe 4uv io 6u b3 msr fi0 i3 le7 vnt f0 4k9 08 2b 6gp ke 67 9q inb 9t 9tu vh 5gr to9 ax yfz qmj zx 3b 2oe 152 g6 y2 ygb er nb7 sq8 sam a9 qqw 7zi jk 2bf m2q lpq nfd nds 97s zy 09 r44 1o0 fx ma z9q 03p mi 3h 0g qds ha 16 e5e yi 
-36%
Mã sản phẩm: ba520abe
285,000₫ 185,000₫
4/5 7 Đánh giá
  Còn 10 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  •  Bảo hành Pin 3 tháng (từ tháng thứ 4 đến tháng 12, Nếu SP lỗi Shop hỗ trợ giảm 50% khi khách mua Pin mới)
  •  Cam kết giao hàng trong vòng 6h Kv Nội Thành Tp.HCM
  •  Giao Pin trên Toàn Quốc - Thanh Toán khi nhận hàng (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ghi chú: Về việc giảm giá 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 20%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 20%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

Pin Samsung Galaxy A5 2017 EB-BA520ABE - 3000mAh Original Battery hàng cao cấp, giá cạnh tranh. Hiện tại Pin Samsung Galaxy A5 2017 EB-BAJ80ABE - 3000mAh Original Battery đã được bán tại Cửa hàng Phụ Kiện Tây Thục hoặc trên website: webphukien.vn

Những thông số cơ bản của Pin Samsung Galaxy A5 2017 EB-BA520ABE - 3000mAh Original Battery:

  • Dung lượng pin: Loại 1 dung lượng 3000 mAh giá 285.000 BH 3 tháng, loại 2 dung lượng 2200 mAh giá 185.000 Không Bảo Hành.
  • Chất lượng: pin Zin và tốt
  • Hãng sản xuất: SCUD
  • Dòng máy tương thích: Samsung Galaxy J5 2017, Samsung Galaxy A5 2017

Bảo hành 3 tháng (Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 12, nếu pin bị lỗi Công ty sẽ thu lại pin cũ và bán pin mới cho khách với 1/2 giá)

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

7 Đánh giá Pin Samsung Galaxy A5 2017 EB-BA520ABE - 3000mAh Original Battery
Bình chọn: