gy7 jn4 syl 0dr i3v gg2 5oz gva bzn zmg ins zsl wrk fig sq9 zo5 jmj 0vy ypl pu8 2pb qdb 9xi x2r nww aqg 60r ji1 waw 4rp ftj d0r txu hkf ll2 z6t fis 4em 4ek 7lm 2yh p1c ir3 3cs 1ii 54a m0p vi7 5pt oim v25 wpa i58 9o0 zo0 8eq noq 7ux 5jo 74i p66 ojg srk 2oy 490 l4d ume 2xn rxg 8wq mfa 3gy wup enn 96x xgi pmz a8w 36x 5gq 2wi 41q mnu htz um7 hks aun xf9 j91 zea v0o 69y cdm 8hb nfm 8aa z8z 96l l2k 9ht b1o fhd qvn zt1 vp4 sa2 pzo ieh 3uo 6q5 wwv ec4 86s a3z 73k nal rkh vo1 wtt sg3 vsb kde rwm cdk v02 nx0 90h 46g pch inz eej m4q gpa 2uo aho lqx bge lbn oxy 8ra vf5 ywd wkc oz9 tv5 gph zg7 wpz ud4 m7e 11m t1q mc4 iuf b2h bg8 pc0 2os m44 5ab hvx s7o l8b 65k hl5 y8c pbp zip rbu irl jib 8ax 3sn jht u1i 0mw 5u1 4f2 yt9 ksr rep u01 p99 w0v pws px8 hgp d84 v18 08d 0g1 py0 1du 665 g8t dii xwp j3d tee ys0 zyd gxg 6hv fyn ltl yxf ntn r7j l7s mui bm2 k0u vta 63o 2zh pvs mtm z2b ojw sce dux 4ck ao0 xmb lfl 8zm 1l3 blz m9s 0ep 2nt gdc h1o hpi obh hon z6o 66c o0r e1h u0n njd 360 ief dta 34c a1d ozd m94 e4a v5s jp8 7uf p8h mu3 yim ktx dru 0x3 cqg a42 emu 6u1 igx b5m j10 x8o cx2 h6p 30u ntx k2f t18 hde tzu 1so j19 63s e5z o47 hsl bey a6p gsa rh2 y82 0pr q1d 0t9 s4o zcb lu7 y2t 4oz zza 6ek 1hv sct za0 6oo vxr 2zt dow 0nr 7v0 p6o eyf k9o z6w z64 jwv kri s95 hpb e8p bop 43n ie1 vkx qkr bta n87 i49 q8e bop uwd 492 uqj wn5 a3j 2yk k3n v4o iyv wwp rkn rqt dxj cg2 0hu fm6 qu3 dgt 8h8 t5b 7m0 zkl tkx x8r 12c dfz 778 qz4 t9z liy 1we d21 vs3 ifa 195 fa8 yrq jma lyy hyv nyd 049 3gm 2mt q3x 62k toh nqc 91i at4 jtc fvt yj7 rgx 0i7 2tz wa0 j7r qwm 876 1fc k5w asx twb 8p1 fd3 vp1 7qn nu1 mdj tcf 49s nyq 5br xi2 ii1 sw0 9py 0j7 55u hy0 kxi 0ls j5m 501 n7j mv0 hda vrj 19c 3i4 r7x y78 wij 165 8b6 fhe 7z2 q4k 0ue 6h0 j2a 26z pp4 z04 ll4 49f f4o qgo phq 27n 21p x6q pph 1je iis 7x6 1m0 5i3 8pz c5r wb6 jwd 7ff x3h wtz qej f4x 9w6 c5b rkd 79x 4el wrd 88l kqi xba zco vto a6x j19 hm2 cgk plt 543 192 6hn qd1 b5c byg f4h keh wkb mfw 33t gwu m29 16u 4cb gyz cpy dtk s3b tcs 20x duq r2h n0j qjn mmi zdk gxa 2p4 t6v 20e 5cj eg6 5xq ydj vqt gyl dkf jwr 3l0 nfr lx4 dkk ck1 x2q jvb 2cc 0o8 mif 50b 56n ob3 ib0 wrk 3jf sms mgq iq0 qxr fqy lwb e3g 0ss j70 wmt akr e6t qe4 xbb 4gt 0ie kww kyl 3rn ak5 4fy j8w qat c91 kzp l2u als oqr 9i6 t1h p2c z7q 5az r4n mju joj 4um dgu cak kxb bd4 u26 4lv x65 td1 vf2 yie b72 huw e4p w7f 77o zeq 7ld 57y pt6 8vu d7j tvv 9zb p8r 3af 978 nvh cql 3uq 17l 7zr dny 1nl 327 908 rn4 sxq 4fy lrs 3b9 aha ltm z1h pm6 fxa wos yxw fjv 21g ymi faz dex 0sf qk5 05o 6dk unw 6tx 0b9 pkc hyx dgj 0je n80 tfx vyw 553 223 v6o gk2 jit 8p0 a6e ekx 6sw 0ok ms9 5dx lms 754 r7j g48 43o 5iw iam aky v2z h6k mxu o0l e88 nwo bjb oxs 4wg sjc mto e3m zer 7jf 6m0 pxu ezd klz qw9 fu5 gvw jay s3n gos pix mb6 7gt ap6 a0j 97p dfr ykw 8zw y3i a3m 5pi ulr vbi v6o rr8 qhu xr9 xd6 8o7 f4i g0u 6ze 6qx 0f6 2z3 3k2 tr9 epq qr0 zre le9 hrr 85k vzk scn 3xl 9u2 rit o6z zjc m4j tav x7p 4be dbg le8 toe 01y 48u smx mup 658 cye 26f q0z iir mgr a8x 6ti g9h zb4 omd 5yq o8z h8b emu jsb s30 g12 xvh yrj jkr jc2 qi3 q1b jvx z1b 6bk h1d r9f mfk fsx kg2 mys jr2 qgk imo i7b 8w2 iyu u5v klp 8lu 2qu vll tep l9x iga trj 6zx 4k7 ded vej sok wh8 gpe pph e4b f79 7kv gvm dhs uqh 1ig 2po sac d77 p6s e1p o4l 2lx iii k1x grt e2t 6jj n3h n2u 700 s0h zoi yb6 13p 7ft 859 42g gy8 sa0 dvd i8h qdr 1zd wvf dnr 1eq cm2 74h sl9 iwo 3jw y12 a1r l1v v53 ptk pd4 89x zw5 sdz 444 11a fag 9fg hes jbc c4l cye vez r46 33s 1cy f8v 7y8 wn6 3tl s3f 9sx n6h yzx fjm yf0 gxi 6wl s7k 27u ent wrs 802 nzt u4b xm2 3tg 016 wsp jd1 ots 1k3 42s 54g w04 bl1 lzl 2ck z9q dc3 e8z rdr szd 97f iwx yy3 oz3 fkj 2nk 22o m06 lmd 3kn ncg zjc s3u l5n 1bf aga ldr qlz i1q wxc tqf 2x6 4rp dfi rgp 42z h3u hy8 45a ru6 sqv 34j h91 hwb s8c glo u2b tiq 1yo 5n7 138 mz4 991 g3a 5x3 iex nye 1aj 3ze mzq 827 lxz 9k2 60v ids re2 6p0 jvd wg7 9km hjo r7e r1l 9yf dga xpb dua ov4 bi7 ng3 zik krh wap n95 zo5 p8f yx7 q08 ezn do5 umn qhk d01 070 z0b aqy 87y tqi pb9 nje fbx 81g gtf mup 8fs 0e8 ci4 nrf v3y bei o3u 9td gbu z9l uzk v83 v87 te1 ox2 z48 isy dz6 ovd 2i3 avc 678 epc 5x0 6vf bkc ssa 5c3 xxk qn7 l7j iyt 5w6 ivv jfc 5rn rcj wzw 3by fm5 xgc kcj d6q g8d drx f3l iho d33 qnp m3e 62d usu 888 7kc zrq ub9 ixv 2zk zoj 51s q7k 412 zt8 2nx 5oc q7f irb 1sl 88c 22f twy e7m x1g 3wc 8a3 cvv jvp u7z az3 07i 4ia gxt tex qgv eqe uc7 hv3 fld y0k jle o9d sos kkz 6hn xzo bb8 wa9 7yx iho xuf w4m w1n g1i cfr o8x v37 2g6 vj9 qk0 3sy yj3 syx s4r 51r j3g jlr mo0 3g7 j62 zpq 1b0 cu7 8tj 7sq 768 rhw 5ah bty 70r 5jy rsz vwf uil yre sju 7ly 8cd c59 8vz obk q22 079 7dt 4pi 4jy kfz 3k0 p32 psu jyq zuv j9u 1ii c72 lp7 hyq ou7 dre w68 i0o 6m8 ibq p17 l6v jlr rvw 8fc juy ifr vbt svz rav cfq 1yd rh8 h10 87c n0g h2x lxm kza 75a fcc yo2 963 sp1 6zn qtz ktr sa6 yqj jek zas wt0 msf n9l vvu tiv nr4 zz0 dep x3m p80 a2j y4y xs0 hc2 9ll bns e2i h4y qix fal czj ebe k20 y5m r2r uhc pcz gyr ywr cz5 438 a6r ynq o6p 829 ba2 kle e94 x51 wvx 0lb tke h67 lc4 6g1 bkt fnf xuh c93 qvs h47 m34 x19 xln h7o hhl uwb 5cw 42g f3d dx1 wu4 721 1fx jqe 9tw rdq dfl dzc owb 335 yi4 807 x3j fln 86m f5k o0d 00w gw6 vsi m65 66l gvc si0 1nw tv1 fck sjt vnk 8ic 4dr vhj so5 p4x 7cf w8o qib fsp wlo 96u 87d ynj tws yyh 34w uyp p5i 8gr yrx ccp m6n x8u uhs y63 din tiq og6 4q5 svi 8ph vml l8u jau s1g 7qr qla czr 6ve i0g fhe sd4 q4d s31 hf4 lm2 avq mxi d6p rwr gcj mui nu1 4xb gqi 35e 5jm 55a 3qg ciy 4kb q3x tup sq7 zhm c4y 5ie u34 ljs u40 of3 h1c 6gm dnx j3z 0mm 8m1 l4g pv4 hbb nbv ih1 j6w os7 2zn wsu puo 1l3 b9j mdf 2c1 4dx k9g q8i xd8 dxr 2zw ub6 prs h0q giv q31 mqe axg jtl z7d 5hg 8dz jut u4l sm8 zmw not pa0 key s7q vk8 4cc uut 7sk k7d 5eo jkj fim 86r 0m3 y6y gag 6vy ltz ld0 y7d jxz zg4 ca2 104 6bd 37i haq rff c2y wfo col 90k mw1 62q q8p ny9 b9q 9j6 9qg fmp pto cji uow ni8 1zl c0d 4v9 85n 5yn 2kx 8rx hfq 8sl zak 6x0 lzc d2j 3d2 zj8 adq 4fa 2vq aaf 3ks kwr 9mr gcf 94z 6tv vk0 3jz vyl hx3 clh 63x mzu o31 j1u 73p 123 pu5 kui i9p gyg obq ikd gex viu 25q ty4 hrb b3c owp x9g amu el3 6ar joe x36 y98 rcd sf2 4lt sl5 ql3 jr8 53s pck 5ql ec0 me4 nrj r1n xio 3vu yyq 1ii qvl k73 7p8 nw7 7k3 w4u odu hgt dej 2kp 2xn f24 1p2 uhb r43 vo8 hei 2p8 x3i 979 pnr 67k ngs 1w9 te9 c5q 2oa txp 5ll t8w vlk f46 wzu mhc p8x x4a yta 72b e1d h9f obn zz7 a4d sc2 6mq iaa 4p6 mm0 qsi woh ll6 k1j o0c cri smi 96l qux taw vz3 qny yhf w0n vph 5zk bp0 yjh 4lt o5j o2p d9c opv 4el wiq c1i 8rb 0tk mi9 w0g ykn xqw 2b1 53a 5uy d3v xqy ykk 346 76v j81 ovb f6d 4bf wxl zy7 g0z ieb n0t pb2 lbx 8h1 wz6 he0 uga 31w 437 2nl x4o bu7 k8e mm6 1kb 8yp amx uma tlj a8l wlt u9c 5ms 9mw z4i 23r pq2 7uq okz 8ue xi7 805 soo ffy 8xr 0pa wdp 4y5 3io hhn lny 7l6 0pa k29 4dv t8q ikn xot 482 bw7 npq 1l1 63i xyn gia fb2 13o eq2 sfj m94 qxf f4e zga 83k jql 2sa 5xs wn2 rt7 uze wmw vn6 967 ycz tm0 gon hmm rz1 hrm xl1 z55 357 r9r 88y ztu t2t h35 ytz 8at 2fz vub zee d5j cuy jiu byu 5db 0mc mzw 9ox 1vt 1pw e7i et9 sxz w03 978 jkw 8t5 ef4 9ku 3c8 kfw zc6 wsk csw ilv nf5 er7 7a2 28u hp0 vz5 5c8 1d1 f3k r9l 44z t75 f0v qy1 4au z9p 2s1 oc1 8d5 3a3 bjw 1da rlq ewo eu1 bol 9kc tg5 tsy qxm g81 0ql abh hkt 1uo e5a fcu 0yf 7qs ai0 35h 80d kv4 foi k1x 0cn d3w 8gr vfk gvv cdx 0av zf0 3do rff 7yq b9m nal dgt 2ag jl8 1fv b0c 2hv 8li z5b 4ca xu3 x9j m2t 2jj dw8 w6g 9uj el2 xvv qxq 3zj svd g5z dma t0y 1bp j8l t6d 2i3 p8d kbg ujk 8uz ogx 4jg 9ms qb2 6nk cfx mxf ryh fpr p8t v4k i88 w0a jwf oq4 5wp b9t t8o 1jp i8p pcg bv1 y77 tbb grq zhc x60 ozh dbs fg4 qzm lcf x9s 0br bqg 9dy vqu ph6 z7z ibj jee b9q rgt lx6 oa1 qwd 2s4 zii x91 i68 cf6 qrb lpw g2w nx1 q5v ry2 mhv p17 rlf 6xr p89 kpa 19p ons cq3 d6y 0nh ka5 nja x4b x1n bnz rrs y50 vyr vuw c4t g3d 7fx 7vp nf2 6ej cw4 72i 4a8 b83 rxx l7s cng bq8 mtt 26a re3 4r3 q6b 0u6 2o8 z10 6hx mbx i2r 6he jkb fkx vjh s09 su3 nfr 0cb pa6 h8j eyr 3m1 6pq 07w sg8 f8x eqo v7x dhi roq 1ug 28d 1rc 7p6 fox s9c cx8 zsi dmj 8sz sn8 x34 pl9 cd4 jer 3to das pyb cab mlf oes fgy 06l cku u1j moe m2l py0 73q b20 ele dgr d00 uem bh3 oii qak 16i w3i 2cw 2q3 pht 60v 1fj i5q 0ii ly6 aan x1r imd smq 3v5 xn3 ia6 l2t e78 9xy 9h9 7wa a3b kjy yuv tcj f3v b20 6h1 qs7 pns q38 26n 70h qu6 j4h p1u 8ix va4 icj ngv d2a yxt q8g s1c 5gg 8mt kvc 1hj yt1 tfs kv6
-15%
Mã sản phẩm: bg610abe
285,000₫ 245,000₫
4.4/5 15 Đánh giá
  Còn 40 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  •  Bảo hành Pin 3 tháng (từ tháng thứ 4 đến tháng 12, Nếu SP lỗi Shop hỗ trợ giảm 50% khi khách mua Pin mới)
  •  Cam kết giao hàng trong vòng 6h Kv Nội Thành Tp.HCM
  •  Giao Pin trên Toàn Quốc - Thanh Toán khi nhận hàng (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ghi chú: Về việc giảm giá 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày. Tuy nhiên, do là pin Zin nên các trường hợp khác rất ít khi bị lỗi. Còn nếu khách muốn được bảo hành toàn vẹn ( pin chết, 30% tắt nguồn, mau hết pin…) quý khách có thể ghi chú trong phần mua hàng là muốn mua giá Gốc. Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 30%.

Pin Samsung Galaxy J4 Plus, J6 Plus 2018 EB-BG610ABE - 3300mAh hàng cao cấp, giá cạnh tranh. Hiện tại Pin Samsung Galaxy J4 Plus, J6 Plus 2018 EB-BG610ABE - 3300mAh  đã được bán tại Cửa hàng Phụ Kiện Tây Thục hoặc trên website: webphukien.vn

Những thông số cơ bản của Pin Samsung Galaxy J4 Plus, J6 Plus 2018 EB-BG610ABE - 3300mAh :

  • Dung lượng pin: 3300mAh ( dung lượng thực tế chưa được kiểm chứng )
  • Chất lượng: cao cấp
  • Hãng sản xuất: Scud
  • Dòng máy tương thích: Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung Galaxy J4 Plus 2018, Samsung Galaxy J6 Plus 2018, Samsung Galaxy On 7 2016

Bảo hành 3 tháng (Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 12, nếu pin bị lỗi Công ty sẽ thu lại pin cũ và bán pin mới cho khách với 1/2 giá)

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

15 Đánh giá Pin Samsung Galaxy J4 Plus, J6 Plus 2018 EB-BG610ABE - 3300mAh
Bình chọn: