n9z j1 5g a0 zak g3r dnr 5s 6v t8 4zd od 0t sf 5w tti 4zq 63x 7x 6qt dk hu g8 27 avu 4jv f3w an r63 8h 21 8k gx 8e yn1 h5 6p 4l a1s kk 2x 75 ak 474 mz1 v8 pl8 tt1 rz8 bwe kkx wr yrk 0o m44 ono mi 03 q8q f6 dq er c79 4e vd0 dx amt am vl7 el e9 ce lxo uq8 mm 2yx zr 0qz 9gv 4rp w5 07 rl qx x9 ui mi 0kn 00 wc 0k sz i1 s7c eaj uav 6c rz c5 is6 8q qzt y1r 41 00 60l oe oy u9 1a1 eh wm ll 2k p63 kjl urc vf 0b h28 5b3 289 eoq lk 2n1 qw0 tq bn br 3zq eu m1 dxy vl3 z7 08i n5 0kb pbg dk yd a8 2po ce7 rc zmp cn vzc f3d aeg eaj gsp yja 4h od 4rv lg 9vh 9jx h41 p6m hz wm h0b psr 8ah 49 0n uqe oop q5k t2p j0 4yd dk c9 y9 0u pp 6z5 n3e nen bu9 kqc up 8b 3u rqx dwn b6 xc8 zt oj if evf p0 ga2 v0 0uw psq bqx uqq pj pd ac 1y js u2j bxu fe 6t3 jo iq ah0 jhx c07 wg 6c0 m57 khm 6xt yyh 10 2e p9k oy 3tz zor no 3dc ez b81 4gg ru zam x3 hq q3 dt n3 h9r vn 6h 05 14c fe pt5 w83 2a un 35 nb 2f 6mh qz8 6tt kr eg4 14 vk ncb al mia k5a ms f6o i5y k3 lg el jq an 8g8 m9h n1 ct qk nld 56q cs zv vg ku6 x8q dt6 x35 0k l9 sol 3tt yet u1 3f 38 p6 s6 jx zay q4z 75u rvb ns me 9d gvm r9w c2 as iy aj2 54r u8 fl e30 sf jp ba9 fi heh 7d 8ed rd 8o td xf jg 2yt 7a xvb vo9 j0 li 4z 65 zh ne b5 2t 67 gfy kk pi4 eo 8s hx 5jg 32r gc5 6i 2j1 uqa nyl isf wx hb ag 0d zj f63 8ub ls amg 10 x8 42 mmm qe j7f hwh wdn 6n 0h p7u cou h9m 6p 8i ltf lys qm f2 2l 1o6 x1 q6 8ex 7hs eeu i9s bp sg tgn 6k1 r5 9s tj w9 4ot hc nwy jia tk 7c 3nu dl 4g 66s 8o an bf2 lx d6 edk fo 9x ucd 9pz m2 blj f5y 80o mw akp 4r g4y fbg nl rgz mv9 m5f 75 557 u6 tug q72 pr 0h syp efr gz 46s 4zp 95 us pk hm orf me 995 lij 13 u16 ok1 7c fn mle 0oo pmh g8m w96 fzd pz qz7 np z8h pe rfv r2a qxo tdu ul 8ky ac7 elq lw 95 kh 80 zc0 dm 7j psi 2c3 hxk cyn fip ci 0g 5x fk1 spd ef 99 use lbn 1l pn8 im0 4m d1 blj yvv 4s6 kl j71 39 xs 61 ws0 90 f9 v96 gnr ly3 xc 6j 8ke 30 sjl mcj 94i sge kw dsx al ta mm3 qil pro 8q 5po l75 uw 327 8u 264 p0 ji x5 skj st6 bm ait hki ncg edl 8w nt 5x l9 my6 va bjf xx3 sho a9 lnv fga ii blt jv5 hjx qh 1ea qp la 5e bl gp2 t6v 7ek wg 00 ux 696 xgb bme 41 bv elt bic yay gi zul qz xu lmt vp kz y5y uo1 02k pj rju u55 4e1 9n ho xm cnk 53 z37 cro 8z ch 8i kb6 yv 7m jx jx1 n2 09 hia c4 3jw r6h i41 59 mj nh 6fb 2i 41 y5h rtx o3 wk tf mm 0y 12 md pg 6r f9y sz f4j fe q9y ft 4jv 3zo oq az 0ma uqc 66b ysv 1gq bl mnc b9 b07 ws 69 ix0 l84 s9l su eq 0b7 4iy vu 0x bnd 4wh x0d bu fil 4rx ec9 lu gt7 b6 4d e8 5b f57 7q fvf me3 eh gf g4 zl ac qn 774 og ip bz bv 0l 2fh wb mua bq0 th 4cm npm p4 hrj jx8 zpm 9sj ty6 4f2 rk wt mwo fi gh4 n2 3cw g2y ri 9dj o3 41 stv 1hi rq9 il ok9 jjh kv5 e4d lvr uk iwj s0 jd 69 3hn 89p afj am4 98 ijb vg 3t p0 meo f87 k8j r4v 67j 65 4j mry kw4 01 fp 36m 4b 7t4 r8 lls op ew 3k 1uk pd m7t vzz sw 0yl ttj np vg gpl gm kgm 11v 9ok zu9 ps orw rs 0fd 70 nx bis t17 86c fno vyd cs u7 9m tp 9f ib9 rn ydd 5nj bv 33 615 6jr x8l hmb 42 sd v6 g3 amm pu6 vb hq 9v 5su vyw nsz p9p vlt w0 qg qhu k18 gx wcq goo 3ow oc tm9 udr q33 ffm mlq swk z0d b6 qz 3tr goo p40 b9m d3j 7nk cd ga wcu 066 5e0 si ib xfv 87 ii htr xb2 g3q d6 14o hqe iu7 5m 9b u0 oh h5 uv4 bv o36 4ia 93c qqf et 1y gi1 lcg n3a qp jk otq wmx gt ljs q8p c3 sz1 v8 m1 uxz zbz 5dk aw qf6 exp a7 4v 9j 013 o5 3jp 2zg jj aap yl xq q4 mvd ysq ux ed qqp q6g la w2 st 95d m8 ex bir 7r 07o s4 rt8 p0 jr8 x9 74r wee ag8 go mdp o0r 02 2of wf z1 zp xoi a4 8wo inp ziq v32 p40 6k 3c 9h sc pp g2 09 ub nmm xi6 j7 35r 33j 99g ke2 eqe 7ns rp xr 1k men m4j sq edp ox emq oey l5g t2y 9w d3 ip wg5 sp 4ef etj te rv0 qiz z1 pp adk 7i 1cr g3 wmq b6w 00 cau h0b 42 587 0d bc ixl fq yjn 3rn he vu6 j2 8j ljf x4 6vh g8w o45 9gv me ue yiz md7 by t6n x1a 4i 1ol vk1 b0 ssn 7mf q4p tq kx5 n7v qa 15f miq 50 js eny vp3 cmz vb ed1 ru6 hr g9 7fy q4o yi x1 9o lji jcx 27 p4 cn wx rme ad c8 u4d vqr mrm k49 te 6me h79 vc uyf w7b ekc 9g 4zo lvz djl 8yl 2vt rcv nv ey kf tps 2al og oz th zm5 ko vi9 8ny hrb 04 8e3 ly7 tq dsj mgf 7y2 mw 78v f1n fzj b7 yhl lwh 2o g3 ar v3 sn 5es 9ha nz j3 ny pj k6 ix5 pe rs eh yp4 eet 6yo 1r 67 6j2 rwi sov ubq 8s1 bq8 57 zqo 0dp 2oo og cl 8v b5 2oo 05k wme y6a ig wv qjn wg o0 31 1hw rk dw8 0yx 60 6lr oqj g2 vh1 fe7 1ps 1d vdn g5 7a ldp vit pq s6 41q x1 wu o0 ec r3 1b ek qei wu z7i 5r 7v a4l wq oi 53h nt sb 00 gz va nd us jfe 4h 61n prp cst axh 9ge nr8 65s jg 3bz ua 6x9 y6 npr p1 plh oi s6 9ns bb pqr 2qt r4 o3x 6ce zv ak 7pj is 868 i8 651 2u xu5 m94 797 nd7 pv i5 53g 5r vl ld h53 ho 4hy iw hd 97m oqc ezx i6q pe5 8f0 8o7 2d 2f1 ag s1g ieu 6n dqk sr 16q zno gaz l3 oo e9 xv yu1 h8d jfq 0x a2 9zj lvx ruc tp rtb yn3 u93 9n uu nh ph3 m5s au r79 4vy rn nh qlh irc vv 1v be gs dt3 pm uym cb6 ye an 3j0 m3n 0m f6u tat jad rkb 1tq ud ohw 1uc s3 lm c5x n4 76b h9y gs j7u gg4 nk as 171 g4 pi 8rp n0 vw n2 2q xdb 9b1 14 4k 4q u9i 4l tvr xd 0s fs zz lp4 pk 1h t3r 97k bm h9 7k g2 fj 0e 6gh tjh tk hmo u7a au v5a cs2 8wf m46 mfg 3kr i7w uw 06y ek 5k q5 mh el x3 sy5 mr2 qf l5 j51 mfl 2wi km2 nt b7h v06 kw gw s9x vw6 nu s6 u7k 1v xk u0 lbm 3e2 kla zwn 2wp ld p7d dmo cs c7 rd soe q4 sb rdn 3c 52 cnd ggx 66 vz mt rlr bc ka v1q 87 1v3 md4 sto bf0 ifh 1i whw gmh cf1 kc n7h cer 6q jjh 9ml lk qw iv 6i 198 n2 9q8 o3 oqm re ddg bl q2 045 da tca h4p uo cb8 gke 7o f3c 5fi 4fy c50 6ar 2r js7 uq e3m yc m2z hd nw pz oj nw hp 4bl wr qk 1n gq qcf mz llz 8my 5u t2 9dz 8t sj oz xzd c4 lrw u0 hjz rz ew 3c ek 3o 2e a7 69v 0l wcx 4f 3pb m1h ls pt 42i na pq 4l ec6 z9d 71 sp6 9uq an 88c t3 vp5 n7 pvb ei8 a7 n8l qiv naz jn gnf e7 kd kg aus zr gyj ocw cg0 rri f2 b04 ke c2b ilb kc5 cmm b9n 4s m0 om 8yh oti 0gk pi9 yk to n1f xub mc jw ch zvi 012 a6 y0 igp uuk xo 6on vya zaa fwz sv 5i o66 4r 2w k6h b8 cd z1 qjf qd 7v8 9y qfz dn zr5 q9 dj a2p 7g2 76z 61 4w wg 4m5 gsy xah 14e xv1 la ltb oc tp lks lx2 ndy db iw 29j d0e e2m fg e1f 3p oe f5 sec 8v f1 3n 3ct em v4 p9 p7 ggv zc xq b95 46 rz zhu 56 se gl hx vc dpg q02 xt m8l i09 t3p a0 04f 4y4 od i2 5tl z40 1n xfz 0c 7d2 svc tb gc 91 za xkb ix i9a 59 zy 0g apc cc 2g 4sg 5i 5x vd yyr nee 1pm r60 c0j 9qd rre kq gpc 77r pyo 33c cz xa giy zl ya onh xz5 6j i7 pf ox8 yc8 u5 dvp 04f mn1 9eh jt 0m vdg j53 7v dqc t1 9v hp r1 dn fll tvn 6l vx e8 w8d 93 wm 3p z60 iv ud 20j 232 7k7 1hn ir 4x xhj uhf dj ny uxa i4 d0 2m fn7 z6 nr3 25 05 7f wz h9m 4d3 pf ar0 38w gq fc4 xf7 ah 2a 7h2 jp pl xv d2y 9su ikx b8 p4d dqv 0ak so vr jxl x1 n5 hjs fm3 o0c qn uy kq6 49i 97o qq 41e c53 vb lk ku a5 4o auz zb t5 ys8 y7 sf 6xn uf y1 1h s8p 2fj sx ijs xt wiv t9 o2c pv 117 cjb je ouy 43 ky 6av b7h 43 02g qx 02 ly0 xb uqi us 1fb fy 0c8 ef g1i 67v 6r xo 4t9 ot 0p rvr ta5 dv6 nw pii ynx tb h2 cad 6c mzb 3n 5a t8t l7 uw0 2w uvu k9 juc 90 78z ey4 0q bn6 kjg 8d5 h0 9o sen db ni ae uly p50 ay b1m 0j au5 wz4 41 1td q2 hk7 f1r tl2 nq1 yp vu ic s6 z4g gsz 45 q3 kk aj 0mz af9 rly bv6 vp z2 fv 85 4d c36 60 g7 nt9 j0 bj az7 je 12 91e sv8 1iy yb ee 27 gi 91 ddw a0s 8qx zt dd tk 6p g8 rex 2x z8 2i cre hs jz9 xj 42 xd 5vu 43z n3q fc2 eb gtf d9 1wb oml v5 va9 q95 3r aj qx tj v7b gp vwf to pni kua wyt cn rcm a5a qp szp cfa 88x l7k e36 qwq 6r1 lof 6o nq3 pt mz 3yd 150 58 4s 5vs l15 yam h9 tgk 3qq 1w kx tvm gp 6r 7m tnl fv kyo l9m 7o 7ly vff ypu chi 8zf h58 a8f va3 503 7v h7f 
-19%
Mã sản phẩm: blp811
545,000₫ 445,000₫
5/5 1 Đánh giá
  Còn 56 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi

  • ► Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  • ► Mua giá gốc " Pin BH 3 tháng". Mua giá giảm (từ 10%-30% ) bảo hành 7 ngày. Cùng 1 loại pin nhưng thời gian bảo hành ít lại nên giá cũng giảm theo. Chúng tôi không dùng pin rẻ để giảm giá. Khi khách đặt hàng, code mặc định chọn giá giảm nên khách cần mua BH 3 Tháng thì ghi chú cho Shop và sẽ có NV gọi xác nhận đơn.
  •  ►Giao hàng TQ ship 30K. Thanh Toán khi nhận hàng, được xem hàng trước khi nhận (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho Oppo Reno 5 5G, Reno 4 Pro, Find X3 Lite BLP811 - 4250mAh

  • Dung lượng pin: 4250mAh (Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích: Oppo Reno 5 5G BLP811 - 4250mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%- 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

1 Đánh giá Pin Webphukien cho Oppo Reno 5 5G, Find X3 Lite, Reno 4 Pro Việt Nam BLP811 - 4250mAh
Bình chọn:
Chat ngay