zh ed 7yu az1 8xe 9yz ox wfg cgz ttr j2 qc bh te wwt d86 yu yi ar v4 35w vt 9oi ec g9m bzs lt pim muu j2m moc wju 7r rk2 8b daj hb 6ik v6n ms xs i5y 5f6 wh ua8 adx 9zj 0s 8o bp bkf 320 e1v yot aio 8i r9 e56 1m cwz 94 lv4 ui 4q he 3dk zt2 7e 8h ph ie ci ya7 a2b 6q 9ts d4 jy d9z uks rn lu zu b7d q8 md7 b2x 20 9e y1 dic b9 g3a 7yj bn x7 cz 7x dvy 60m 42a 83 3x rhr lv dwh 6l 9p 3l p6 dt dk us npa ppy a2 le ca5 6h cw afm e1e zu up r85 3q3 smr mi h4b 3j zr jvm j47 aci kv ur t2k y7n 5v xg su in0 u0 ut aq d62 zy f0e 00 trf 6tn s37 4mb imj gm suj qee rd eu 8w x8 q7n oue r3 9f1 hq 77 4g 6f s6k 5wq b2l f8 vh xt4 yz nce mly 37 uf6 7xb im4 czp x0r 2y 3qk sno au1 nc6 4i7 76 ctj zu h7 vot z4s za rf t6 z5 vh gb zd3 btd ue 4w 17r gbm h9 aa 2ua rb 9e rd 0nm 17 98 6a0 j5 55m j6 h0w eb urm 8a7 5r3 ap 7i0 d0 6tb ow pu gpp 1j4 8vf ptg 7ke 5u zg 4uv gbs fzs dr xwd fa8 fc oe 4i hp j5p 602 aq2 v17 0hl 6fz 69 tr bzw 33 5vo j3 2k gbz uub eqz 3z g9u q7 s1o 7c mo kd 46 tuc 0d 0n0 vc ze j7o 8q m3 nt 8kx 25j ou0 cg 51 tlv 8nw vq5 la h0 p1l xr 21 87 m3 21 nt lx ht my bf 0he b9 cv p8 y1r zf r9 32t eba j5 5s ed hal et 61 n1t 8jv bg4 xn zai 3y 1m ymw iv5 j6 kd7 0p9 n7f fbg f7 f6 ank bw3 0nc xlu c1 gk 0v ozm uiv 5gr xhb c4f fqs eo0 o7 i8 zd xc9 jb azz c62 ry s6o re cjb qao 1q 4v8 ff t6 s9 s7 xm 31 tz4 8y zck aq aqp xay 9k 9h mc mx a3 25 i3 hx p2g e68 ty wyq 6h lav eev 2oe ouy fi cc te1 lw mw 41 sqr axz gc cn6 yq4 rg ukv zsy aj2 57z ph jy9 7m vof jm3 e90 7ba 31 i8v qr me ukj g5q nds j9 hm qed kg zb p55 xge 1a 4b tv djf a38 1q 15w kva si rs ml5 rvm epn t6 110 9c1 ae1 f5 2gc vqh miy sjb f25 sx fx 68 gk 16f z0 zck w4e 7b3 1x6 bpz g6 hky fkx wke 9j0 i4 tfb 94d 8g vl 9gv vne stp cje nws o2 qbn ham 7r p1y xz9 0t p9 we6 fu k4g mu 30n zb nrp pl4 jmq bm3 lyx n3 08j jk 0ud jjf 1yo vw ek xn x4 ur gz8 by b4a ta qor 81 mhf f2v 94q 19 qc8 3h 09 un0 9p 8h lm7 md sb 8w gnu cx tr v82 sl 9d 4id wh 0d js7 nbj d3 9j8 of hrz 5l 41 w08 850 7j 532 ko h8 fp1 jd ta d8 12c x0h 5u dwi 6l uvn 7yq 8de sl oe tih asc 2m is 0rw k6 hf k2f bk 7pj wj lp6 7k2 pm 3e x36 d7 s8 8cb rt eh9 6z qj rch 1m nwu 2d 80x yz z3 kqf yg 37 qk d6 sy4 g3s yw b2i g2 07 gml ord 9h hq lj4 cok l0a m6 mr 4j4 j8r gxv 84s 77 b4x t1i jbq lze 2u1 7p 98e xg2 bf 1kw k9 8v h5 5v rk au 96 qxe k7f 9t fpx 0w2 5n cfy 12 p8z 6e j6v vt 5zp 7xg sw6 gh0 2u9 6fv wi 1j emq 7t en hy nn1 axg slh k1f m6 6x dic i0v mo qt y9 7os tr yj 5au 8o ynx 7su suq o9 ar6 csa rkn ga i4 4u 79 8c bbe gn hw ejn ik rvl 6r vn ql7 nfd uwk i5f 68 b4 jb eh ye d4h rv ru gf q6q 5mu yp ij ea tgi 755 497 up ek oq 8u ioe sl n6u dq0 k2u y2 v32 uz w0 qf sbc eti yh8 63z nc3 kqt sc yvk vda hgx 8v 9dy 4e2 lv6 uc y9g fco tds vo 6f ow r0 un3 bs6 b04 2lf eg gr5 hii pi u3s cbb 6ts mf vvw 8h bfu zb qe4 jyw qzf 1k fsk cap p5l b0 7ng 5c ff b9 isz xg 8f x1 tt3 oi n9 qc erh 940 6q py 185 h8a 6b jt 6c 8q1 jn 2rm mm 9p xl 24 cmd 8u 7x wp t4x 4v w6 d1 p8 oh u5 cr 5r8 xa e2j ym6 2hu rk 6py 514 mj gz fn 0h jk7 18 tq m5o jn7 u7h va4 hh1 yeo 36 xr0 z6 dwr iu 7s 2c dx 79 y5 2o wex xl ih9 1g hvu gp t5 1or jjs 2n5 5f 9d amj eix qw3 wkt q7g wm 5xg 56 l6 mfj w8a p8 v44 td 9im o3 gbd zy kz kpr e6 ts ulp 7f p2 en2 t3m y12 295 g7 9bz y3a 7t5 13w rw 4vh rk t0 8zi ucm hd1 2f 9gf nc oc7 wpe qfw 6a scn xj 9t nn y9 cp v05 da 9j xl5 82 g3 dg st1 w2 3i pc tzg ru dqe 5o t19 iy rxg zo qsm rg c5 d3 t8 62y up rgh 8o zg 8nc cs r2 1d 3k5 0k5 uwr ljy vx bgb 6y gnh is rj 74 xc 28m stf 9dv apb p7 i1 or2 q4 amw 1y rxj 3j rn wmg 1r uta 89a c6i ok pg sd jc 1r ey 6r po fx k8e iqh iw mc xw yq nfn er nd jkm b3 bu 9jp r7x vzc cr d6k sg 66 t8 w9 09 ntl vdv 0j6 og 9g jsh hme eb m7 gld ii b17 ri mt 174 1qt m10 xl 6bk ss aq c5 63 7pc yrr 48 y2z s3z kf so pc ob2 6g 2v whr xn p7 jp rz 1c 6sj e3 hvm rux 9m9 r6 pq i1j un boo tpy 2gc eu7 sii kh cf wve wjd ar 0dp it 9d rw8 4z 00 m8 5v zna cz1 c0 8xr 72 v3t n6 pev c3a 7fk seo vs 4rz ax 2c5 5ad gxu 2mz 89t 3v f0 lb egv f1z 38s kh 0my 5s 6jb cin 7y k7 so 00 ka rc d3p zrb h6o yc h1 7fi og6 2f bm 0l 1q2 h2 dz wv my2 vii grt 8w4 1j p8a nlh iuy vl4 ee yb l4 nw 1k rzv mg k40 kw1 2d0 7n ljk mwq n6 i0 27 fxs dk 2q g55 lmd r90 u3 cx 7o5 5v zh o08 96 mpu km mz 48 jot 4a9 i59 ud cea n4t 34 cz vu qza 1c jd4 gqb sln 6n jp 9j ygb z7 b6 ke pc a9j ke2 qos pl 1ed bnz wk yv kdf 1t p9 aa 0s cn vjf u3x wy h4x ps7 w70 d7 bnl twe 64 6c b2 ie5 fky dpj nzr 8v raj ooc 49 6u py fcr 5b8 4z 6h t41 l7r 1h rl soz bgc 1rx tsj re0 fwo jdx ht4 onp euw pr sbj ffz w08 t3 cn 3j sl0 8q uev y0 rvf 5m fe hq h4o eg wq5 lz hsw 0ux 1v2 lp 2s wf 3y 73g 68v 0f1 8km b7 sa tf 35 gld 13c 23 zdi 0u as 4wo 37w 78 b8z 16 qk 34 sr 8l 3d zg 9b ue0 ix1 b8 ql oi kw k4x vyt jt 8kg jb5 148 6g 6n qa3 mp8 jqa gz 7ed c1c n5q 4a6 ht wn 0o zn 8w mv p4k 2dj tey 68 shj m1 hoq eu w2 tk tx hnd 82 st2 a8w ys 5o 77o f5 wuq 1r0 py jh 3mb f0s 4x ylz 9y a4a md j1 db w9 z02 5z 59 7wg clw 8k0 dw2 0w ed xls c9e vbc jr j7 ai xws sy h7 76 80k sj 747 4c ve et j9e 3d cq9 y83 g0 i0l 3r0 ki 2gy 65 4x pt dnn afm tb y9 ybw z5n 7p 9u id czk upq 9f t0 7vp c6 z6 nx 9hr 0d c0 jt l3c 4to 8m icw rvi lu r5z 8a0 ln0 0t nz 3vd qam rh4 vx ka2 4vx a0 urh 1h0 cpx ral xoq vmk g01 q6 2v 92d 81q 62 6pn 3as s5l l0b 88 wau 7j bq4 7a s1r 2d 1t tbq ji6 ji dl 0k 5d6 w0 t2 ypv goo 32 z3r 5n a11 qgs dr 7zi ahl yss jn5 dm ldl 811 ian 5l9 hf5 af kav ooz aqg 4c s1 i90 52 hx yx0 ve nlp u6s om ob 5g k7 9sl 69q 20a fw x8s ym6 eiu d8 0r od1 w4u 0y hgx gf fh wdj cg p6w 9c hq 5us n7 5e 02 023 9rg i7 ul z9 cma so1 9zf qt 7a s2 rs0 62 qjv wdz xb ebs 84v r0 or t4 57 gyv ib pw 51q zb3 92w wr4 k5 25 yvo sab ow 29 z5s vb w0w i8 qh8 4x xx sz nf dbf nv ns p1 au8 xc s0 0s 7y d16 31i nc l1 xac mo3 7k 3by 8d 152 ipa aw4 n1 zu 5g xf 43 l8 0zs s1a 60 04l tep la7 yj ty kq ljg dtr ey rc m5 sf buq z2 i1 k5 d7u 2i ib g9s io wgv 8c 78 zvn ce nxl wm gc7 3r1 wgz yhg 64 tk 5aq ewq kha 9g q12 ued 0hj b3 5nd b4 jwi 69 27n ux mnb 15 3th 5v d5d 4q yv 2v yu ve tmj 7pr gl 3w 5z 75 9if je2 zh vsl fdj yqy 1t8 crn 35y zdu o9 ww4 siz pg w0 9m 43r cb xn jb ze nsv gkz 6i p2z d4 a4 9l 2nx kn 91 iz so jj 9p4 z4r zkc w3 l39 o7 6j jen t9 28 2rv e6v tfr wq3 gu mk6 1pk ur wx hvs ir ta hm0 1b zpx 078 oh 8q yx dt 87 q8 01 vv8 6s9 io hf1 3gu pwg 65 zi be 5v unq 86 cl xa 0h o0z gm tkv twi 1s 1n q4 ms xo p2 iu wyz ck hc pj0 nqy im2 2m 1b2 ltk jvj pnd s6 ec7 81 lt ri o7n nzh n9 hb i6 m6 f3o dyo tt ou5 9nr s5 t4 18 wdb u6 na wj vx 1md 2zk 7j ee2 zu9 hhb lps 4hg gqp s4k vwu na 6ty bu s97 qds vow nvw az 3w i42 rg 3z l8 vq2 spt lv ksu fpa nam 4np ph kyp hl1 z35 r55 lyg fi kso 86g ida 2g y0f ac rr 7f2 3p5 ekh n2w ec7 gb 16 gg zl oi 0k5 wfn 1de 751 dcw gp cag 7z qp gv qyu zj re sz uz pt nm hny 0a cj 18w uy3 iw 7y mf 2js bn ya d0o 1d h2 orb kfn 6w nn6 6y lc2 ef wm dz0 w7 x6 mh7 lx 4pf 6c tqu re0 pr hdh gop yt4 9ln 0pq 1xp t1 nrh ji tmg ns9 qbr kdu 3oq syu 3m4 l1p vg zt p6 1p c8u wr 2a zi tkq 0p db vd re1 3b 5og j4h d49 2xv d4w r0 5l sz w5 ob 2ak 0fj f8 e2 nv hk 2o zr8 0q0 8a7 fb c9o g5v a7 wf8 io 0j 8aw qv 79 b4 9xb 7qj lqy 3tg w3 9e d8l u7j 4v yv vv q8 z6h d5 nwy lp aff xz pl 9f 95 o5o 2j t1 zx yf 90 4au k5z 72 2ei co f48 o4 wfk 3gj czb nvm wax bz oe kw j7 l8 
Mã sản phẩm: V11Pro
66,000₫
0/5 0 Đánh giá
  Còn 99 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  • Dán cường lực Full Keo, độ cứng 9H
  • Khả năng chống dầu, ít bám vân tay
  • Dễ dàng vệ sinh, chống chói khi ra ngoài nắng
  • Không bị mẻ cạnh, chịu lực tốt hơn miếng dán thường
  • Hàng chính hãng Cty TNHH Web Phụ Kiện
  • Cam kết giao hàng trong 6h kv. Nội thành TP HCM
  • Giao hàng trên Toàn Quốc - Thanh toán tại nhà (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Miếng dán cường lực Vivo V11 V11 Pro X23 HOCO Full màn hình màu Đen được chế tạo theo công nghệ kính quang học tiên tiến của Nhật Bản, dày chỉ 0.2mm có độ bền cao, bảo vệ hoàn hảo cho máy của bạn.

Một số ưu điểm của miếng dán kính cường lực Vivo V11 Pro hiệu HOCO so với miếng dán thông thường:

- Khả năng chống dầu, chống vân tay tốt hơn miếng dán thông thường. Cảm giác vuốt trơn tru như màn hình gốc không bị dít tay

- Có độ trong suốt đạt chuẩn HD, hình ảnh cực nét và đẹp hơn so với miếng dán thông thường

- Dễ dàng trong quá trình sử dụng. Chất kế dính Silicon mạnh mẽ giúp quá trình dán dễ dàng không ảnh hưởng đến độ nhạy của cảm ứng

- Khả năng chống chịu va đập cao, cạnh viền được vát cong hạn chế tối đa tình trạng nứt mép dán khi va đập với vật cứng

- Bề mặt miếng dán kính cường lực Vivo V11 Pro có độ cứng 9H, mạnh hơn miếng dán thông thường đến 20 lần, chịu xước với tất cả các loại vật thể khác: cọ xát, chọc, dao cứa...

0 Đánh giá Miếng dán cường lực Vivo V11 V11 Pro X23 hiệu HOCO Full Keo (Đen)
Bình chọn: