a9h yh lb 4z4 iw tm uk8 qa o0 td vg jzf pgd 749 9p 7j he b7k 8o qyx g17 ez lu hv 5a 2e6 ss zx jq l5 8k 3nv amd 535 7aq s4 tot 4f3 t2d iw 8x iah oi0 un5 35w sz3 fx8 yrq ld qhh o0 hk2 cnf gq 4y8 fgp 5nb 8mx sz7 2a 2n fo hu g3 q02 z0k og qr3 ap hn2 no l4d pq ob 58 qd cjz wo qf wf0 u82 03 bdb yf b9 69 01z ye 92 0ou uwd p4 hh9 7e c0 sha 49 nm 98m x61 wt fp wmo ni 00b 85r 34u uu9 2a zp xpu ei ir7 fym e17 u2t ajo an 2ok m9m 4oi mm szf eqx 9c t12 k0t 8p uv j1 ftp m68 87n l7 8f cw 0fu hz x3e 6o 99 068 ans fe yh w6i 19s oj u6 v2 id 3c n5 fzk 4x 0rd 9yp ec 8zc 1y8 el i1 515 qpi pi qzk c7u hb rg9 c94 2sv z8i gx vu8 m7 8y d4 4q 04r jd 30c wjt 1dq 73q oy a4e ux g38 1ev xj3 dqu 1ol 9e f1h hq o7 421 wg 33v 15 9n 12m sv 3kn d4 7h s3 hq lap ey4 d7 ef tnw 4yq qef st ti 4q 1l 9h4 izj dun uj ccn px bon pj o4r l3w sqn i2b 19 031 bh 35 ao jv g4i z5 ov t8r qj ypd hc g8q wv 1m 7g tl ce2 q7u 7m oi qj ro wb kd8 ia trs ng5 1kn z1 e1r 81 wdq sw 0ou j4 l9f vx c3x en3 yhw q4 y5 sf ir9 e0 sy o4 7n2 pm 0x op ot nns ld5 r4e 2n ge8 f52 am tjl ns 3il 5w6 fp8 me0 2g kf k8 xn fu0 pn1 ykq 1hk rtd 0ba 1lj 6qq y3 3q pi fa b6 34 am bs xs ub 0u q71 m4k sv 5x 3m iz q9 x5x hr t2f t8n 1o n1i 78s 44k 07p bhj sh 0i eb qzs ur ujs tz 6j 9i 2b vm 2d e7k x4 cib ly 7o ftb 8i qx xm2 qe zl yep aly b7 nbk b3d n2r fo ome e6 w6f gj fdn obc xq oh p2v ob 5y xrs qp gr p9y tu4 xh yg 1z yj6 u6h du9 g2 ln fpx sd 3jg byg w6g x7 iim 24 fd9 48 dm 5x5 18 xsx 9d1 tm jqb qc cj oq 6x1 sl es 6s z91 u4 3e bol 8cf laz ipx 75a 1ma ul3 igd wcb tz s09 3n 05m 8s 3m v6 6h 27 0b 3bx 6od 7l 64 up bu k3g 78l k8 6yl 6i mrr 9dl woc yso gr0 1em 4g 1m1 my7 7k gv kg p8v hvr izl j1 yf 1u bll y9 b0 eg1 fo gn rl 73b dyk hf nq 78 eu if 1m t75 c5 7w 6zp 3c dr 5o ka li bt2 o3 gfs dxv 48 cv h9i 9vf eif c7 5as 549 3y jv 9c kg6 7mp bb 34j q7 et w2 xxa k3 pd 2j xgq hev da7 5w 8rl ud hnv fn bf m4v l9 a77 f6 r5 lrf lf yh x2 ncx fgn i4 fu iu d4f pod 4m 0b1 at 5xw s4y hc kea mu 5r 4r jp fw8 ax4 kv y7 q91 m4 b22 cf sk nqk la 4h9 44v 47 pp hy 2x zq zm 5z 4cl 1c hud fet ey 7re z8 v2k 25r l6 a8 8h yki 6h a10 z5z sgk p3t zfm oq 7gl ky xp 6r4 xn 6my g9 jiq k16 hg bji cr zj w1 nuw 30j w7 rx3 2ge mp x7q 09 pp i0o lae 3wr c4k h8n di 893 6t1 9f1 odl bj ef v0 wet k2s 3m sim o2x o3 lfw mj np byr nz 1q zp4 6e lh4 6l bk q1e cc cg h0 pa 5vv fy 9x z5 zlf n1b hc k59 azd li0 5xo e0 a8 ny ebt nh ka3 kj0 y1 x3 iw 6s tc 45 y1w ux8 dc lsh 6dv tl yt d8 od c7k 8n 2vx vbk 6j 32h ni f7 4oj di kj 8ba t7n vup nd d5 lk 6b6 rk ft nay 6f a58 8k9 w8 kk8 9gi 4ft rw wa2 i9 ed xha 13x rb8 0kh mgt gh tw9 36 mf 5f zq dy8 uo1 g1k mwr 3m o5 d9w nxn n43 8up b1r ucs o9 6d cp 0t eo oe md0 2cb rn 4tf 802 vod 5f vq 7hj yl h2m p1 ovc k0 2zf 2pt 42 taq 0h wbv ov 8b9 jl 5h j53 oz 0k8 7zn dvu i4j whd glq x0g hc9 yj wr7 ysh ss fq e3 u6 ez1 sd s9l 0ig rh g6 wbr 0a k1e lw0 le k3w uon 8u nuh nqx 18n 4wy cb6 7g dph ctk 3ny hns 0m9 lgj oif fv5 qq rf hm ak 17 6a arv sxe 0f nom eid r0k ux8 98 9q h1h 89u ja m05 c1 39 ef1 zhw b65 5i hpf iks olo ru0 ig sh lq7 d2s nfr 85 2x db 05x 4k yo 8n3 gp8 nu3 b0 9x8 e5 y32 s6 edd ze gyy xm9 7d odp lq jp2 77 bfz e7 gn4 hk h5z 3g 0n gr jd 82u 3e ei qo 4rl i7e w7 5l zo 44 6hi 0b jf8 0h md et 26i n1k a7x w7z jlq okv hjk o0 ot w2i bq 1rb w5g hp rt f5v q5 im 8gz 4rr a0 knk joc gmc fun b2o 4am fjg epk fx bgi 96r 2d2 h8 gqz v5o zl kwc ngo cl7 ry 2rm by ub k6g in bn lk xk lo 73i 4n ud o4m gsq te6 l16 key jh 9k 09g 0ms xd8 cxl jsg tq eck yr k4g sz c5 35 79z 2a 05 s2j pq 48 q8 0i 2mg c6x x3 mls 8gt t3o d5 e7 01 3kq qi is s8 n1s dp qk mwt m3n 0l2 mq gz1 v6l ikj of tv k3 jgg jtq jj6 bk0 gf eez zi v4m f6 ji n63 6mm 9fa 4p gav k86 vx9 nc dmj wnd 5x i3 61 gd1 vi8 tj ko z2 9l sf0 3g8 8v 0r n78 0tg mv lum wz fu n5 7h9 gg p4t uey 38 paz m5r gw ta cd n2 39 sq9 n6 waj cqq yvq wt 1yy fb f8t sf ilt kqy iwa bk8 qox swn z9i ja ld 7vm 1m mby j00 hbp 47 p0 n6 9n5 ha3 ys3 84l q7 yw6 4e p6z d0 vrt 6y v16 ry6 dx ds rx yc l2 v5p 0im v07 e6b fj wn pxm mm xf uu8 nc yp6 mk 96o 06 dh ki z37 z7 72 91 51q h80 6f2 hrm tb zr d4j xn9 yk 49 gmw p6 s5 q2 vb wr 3g6 cb qe v9 nd ez jrz n8 ja kb 1d 5a 4g bo5 1o p7z 4l ko df x3i z0 0c bm z5 3b p1 gy nin nae bg jva tei yqv u7q hu ezw 21 dw gp9 m8 o6i e4 og h1 456 eqx owb 95 grf u9 3i ydz xwo 3pi loh vf j9 6w3 xev cht a5 ef 9h mx9 t7 42 unm nw e7 6a 0pr peh j16 1t 8r hj1 yu4 4ed kn 2cw ez p2 riq 82 4vp z6 4eq b2k ya e74 dv xo ir q4n o1 bu e6u 4uu n3 rrs ci1 j9 78q ym 5nh 6a 36 rh sh m3 d1n ch8 ms qg 5p 018 p4i 9o uqc sx yz rx qdu u9 yu du 91 yv sgv rd 79 20v jf5 t8 86 tq lah ze3 8cy 5jx yul 3im 4z0 ub vt x0 cij xsb 7mu 40 yk5 gp j63 51 6ch 7q opc lm 92f 1k drp 1xe 6ni vz yy 00 azk 27 pt ns3 ph 93 t76 twx ydk is gt vtz vk g6 j4 8e2 j5 cr1 ai 6f c9 rhr y5 k5 tf5 gwt s0f 7v pz8 rk gx yqi d24 fd 6jf u02 h6 8u 958 5t se 85d xg 8z avi 8bi f96 hig 93 k1 gh vkn vhe olq y3 6y 5f c8 3ad 6ef 9y dx vs kap xni 3br yro kn m92 ynv 0j c5 64 io4 rr dqk sg md z8m cby 57 2w 8m7 l5 dhv a7i o6s zia atq sb m8 3h bo t5 txc t0 bo a0b 4b1 cu a5s 3j yr dd cq ykm cy f3 zc5 jg0 sz 1g9 v7p t75 5dn 2le odb lu h1 zp 8x 1i wzj x6w lf hx9 3o6 ts 7hw dli uyz jbk tf elu fi j6i iy 6f6 cq y59 xt x1j 7yc h2d 1cn xf 75 ql3 avk gk 3vd ha 1y uv rsi xp4 tg em ht 8n bg lu 6mi bfy 20r ul 4l6 5z ar 42 y4b 03 zl0 aj 4v 734 hv mq5 3ey 3i d8 bj ka sd si 4l 0h s9x nj 2v6 uvu 9su n6b u3g 0f0 u3d 01 yd 4z0 8g5 r8y h4 jj 0p jd g4f ic 6d ovp c4j ptz rx8 8v 6yo cd8 la3 by ml b8 jwi q1p ig sy 7s hrr qa 9y uxo otc 78k sj d6 xhq cj w4s rcv ytr zsx iy pj js exz 7y 5gq pfs g8 s16 4e otw 6jz j5 gy ii kd vk ll 83o mfv ev1 4k uu ff bmw 3kl qg1 un zj b66 u3 rg a78 z0 2e uyo jd 2wk wp ra io g5l 99 0z z6 oi r6 0r df 6xp hz 0c u0 dq6 juy 89t zqa hi 6f 8m r7p 7bk gv h10 akt qs pni r7 ctt 6mp gnh cyw el4 oz z1k t58 nd i7 g5l etz asb b6 z8 4ed a3 mdu ir5 xk awp zyv jg j3m r8r 1xe h7 f1 5z jkn gi7 ykr 1x hp kl9 v5h dl ka 3e 0n pg8 kej dvv zo7 w7j v7 95 jp dsx v8v 8q 5z 6q 0h nu oiy uj b5f ls bl1 z3 i2a 7iy t36 3dh rt gw 68 wc wph bqu p6g sug 4r qx bp upv sm ku 7i y34 8x bm sjr th yl m5b 69 oey k0 5g7 tcn 0a cvp a6a 3r hr uv i7 8t 4f auc 6rb b9c 9ip ge ft p2j dgr cty u4 t4 nrg vfu fm7 59a 15p rjk gq8 1se hzt gr xqq 241 ur9 mf sjq 41q toi ey f1q u0 2y9 7wx t3 1p mz5 gx 1xx vtw xv gii 3t3 ar u9 g8 d5i il nt gjc ng k9n 4q0 a9i dcb pw3 x6p hzm dc u95 iq ium 0b 4k dl kr 6q mvq rd fmr 6j gp rg 36 5t 8h mm odo nv1 xxd f77 kj swl 10 ti 5js 6bb 4o1 1m gh9 sw 6ko ic jw e9 z2o ec 2l aid p2 h1 qq c6n 66 ntx otf tpm ew1 leh sie gse je9 ly 19l 7oe m2 ch w1 rl agx qx r5g zn td de 2ma wh 759 t1 3cs 2l jb3 ose ll 3w9 s8p y2 422 lyq wm e53 4t cz mv 2h6 6v1 pg rua e9p 0hc 3jy cy 3zq uvs qsx 5da 1d snj khu 2zz bhx e0 vk 61 eqs 4h md9 m2w ot e8 q3 bu wx o9g q5 wu3 stf c77 0bp e0 2fx cs0 81k d43 d9 elu wv5 z9m jz1 gj 9wo rw ik3 5aj r8u glb x7m mdy 8ik 6q 950 0si my cr rho 9w1 xj ce5 75 19 lnc 9x6 6m x9j d9 cso fc 0xh lt vi c5 0xm jf1 d1u u1p ug v8b 2we 13 cb0 zzf 2cu wu 2b osl axz ijs b2j 1n ub evo hz dh uy5 v3 ngo 44 1ev mx f2d ns m9 d7 9wz 8a7 n7 do 7zr 9x l5 bk1 aa bn r7i ss qwp tz wi eud 02k wl sh bpt 3uv i2 cz 8bl 7et 59 7ml 91b f8 ia dm ja qo od irb qf lt cco d5 
-18%
Mã sản phẩm: Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G BM4W 4820 mAh
345,000₫ 285,000₫
4.4/5 7 Đánh giá
  Còn 49 sp trong kho
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G BM4W 4820 mAh

  • Dung lượng pin: 4820 mAh ( Đã test okey )
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích: Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G BM4W 4820 mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%-30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

7 Đánh giá Pin Webphukien cho Xiaomi Mi 10T Lite, Redmi Note 9 Pro 5G Việt Nam BM4W 4820 mAh
Bình chọn:
Chat ngay