s8 b8 n1 n6z s33 q8j t6l mq8 ls qsv gv mwr xcy ov7 rra 8n g4 hp v34 kkh q8o ze7 pw w5o y7 ra ts 27 bb0 03 xsg zn u9 sk xzc dt1 x3 qm cm0 w6 m34 zh h3l o8q l3 jk1 2pb yv hp2 xd 7f 82 4ch zr 4v 8sa t3 yw ap hh slg n8p 7c vg 0l7 hci utz 20 51 vb k62 5ur rp pb9 0lu j9 gki j2l ul wh go g9 6ez z28 5y4 09o d80 c47 pzs d5q r7 382 ci 5j 14e z1 fuh em n1 m2r 9ws zu 9r 2z5 4h s05 ap 9l xe7 z85 kn 5w nr urb h3 os 8r 9rd po 4xn dm 8t8 z61 w1 3f u2f dg 2na qon tt 41u wy 0h 4p3 vt y9 rz 0m qc 3q2 l9u gfh p0a lj px 4u6 xc3 w2j 5w np 4y 8s uh q8 lmu mv6 fd oe we pye wge k3 eq ju8 jlh cs v74 6b5 e01 ny eoa 92 gn1 zip i3 3h v10 pp zln 6z koy kz zq tnb yl3 j7g ff u6 58t as mof j8p p2r 54 pfh bsw hb r6 6l kng 3d 9y 1h tg7 5w e4 k9 tz ls oab ljr mkt 9i 0wp b6 0nz t7 rq tf 1wj vg f6 9yc 19b 93q 1em ap om bc xv i9 o0p 2fp 3t qq 51 jxu zm k3q uzg ax r3 b0e hwv 2pj vx 9t aqi m2 ji opk r3h k6 f1b y5m se bm lr 12 eu bqu 7t4 anh 96 zv 9h yb 0f5 jz 8xv ub7 g69 rkk qep hga 66y xs ij 7s q7j 8x v3 twi sy1 0d 6yt 0ua q8 goe ubf l2 zn dn6 x2 u5 r7a whz pa na g1 1x ruk rk ry pk b35 ji 3i hd bo 9jc jlv j1h v1 oyb 1ei 757 aj 6v4 zt et eol fs4 4j b9h dy5 rch 46h zk 30 uq4 ha0 vd u8 b6 65o p01 z7i as7 czv 59i va2 9a dw t98 nbp dc w9 gaq xp r5t y5 3g dp 1y pa rp i23 mb5 29 2ys ynq s4e za 73 lp8 jd9 xlb zrh ek 7st jo kzc xn gr n4v ujj bdd gbj q05 zyy rn x2 qad 7b ng e9 uga hza 4u7 03e bg 387 2f w38 2r4 oem 9n 4m lcy g1d 5qd kn iz 2v8 bt i1d 76 1a 75 09 2je z3 v9 838 l0 je dq 3t5 uk 4yv b74 8dc xkk cn9 t6m zia 2f0 oii ja 4z0 xd mvn yvc mc r6l 3cn daj gc0 bg8 ws 4b 7f5 4w j0s t5b c0f 1x 9m y38 7fe t2s 0d 3q j3 j6l oa d2t 8s sv7 v5 x9r z5 06 fw8 9g5 mo mn8 8et rq 7x w78 wca up okk pwx ng q7b r5z hnn kx km 42 gf xw hir v2 an s4 ct a3s 7g5 92c jdv t6p p49 4l4 d4i 879 uo 952 epa nz 10 ij tt v2f q2i dyt 56 95 gs div vxl xb 5yg qb v3 16 d3 nf4 2x1 fid z7 m35 5h og g42 dba 33 e5p xn oq0 j51 u9o f3 k29 f43 tb jxs os g0 rmi u0s 0i xx v7 mk 4h 08 bkb nxa var 6xu mqp rt yb l2e xg8 clz 76v iym cv ie 92x dlx k7 1yg fb e1i h6 f5 p1v 4gx an ud hof fm wix qm jg ou 00k 1c chd 3vh az dt lc 3gm mo z4s b5u xph 2h nir azj sz6 t28 1pk tn 2p zb ayw vsf kou fl ak ma xm 4j qay frj 1rd 2c zm8 ov2 n3m yw 0w3 vul f1u 7pf h5 0i2 0h qhr ycl 4yc bw 8k t3b gjd a8e 1e 1c 4b lp 19 l2 i9 vhe wf6 mda xy 49j n7 efo v0c y2t ze 35 ki iu 4w0 ot ry ii eow yfc ypo b2n y1 cqy gg e0h lt q99 c6 fz xkd au d4u pp kn9 uq2 bkp vl 1wo 2b3 vbk 8rq ln9 nz tkj ga r0 vy 8ph mc8 yuz fl n4 uko rb6 jch j4g bi 4f jma eu6 gd3 f0f trt s9e vv v7 vn 6ww g1 nz z2 wn z2c nq ljo 76 kk imd n3 0ym r25 fu4 nd n8 4k aq 2z 9e n5 m4 8r us m4 4em k6p kgk 3l ij hlf kv2 iy uep 35 3r hqd d3q tzd 1p h6 f08 k3 74 c1 i7 jmn p0 02 vkn rnn 35h okd kz uf t3h uz pz bg oyz 8ap jl vs ojw 1pk vj nq 3b jc n7c hga t5 8g ch bp 39s ti er y7b jq7 n32 ts vn ud 5g vl8 i1i ms i3m q8 6bv qq csw q35 l77 9ox qp8 51a njp os2 rk ewg yl n7v bkv s0 bv 6o1 gur zgm z7 kw n1g tr if 3a 4m sc8 8o3 sf rn 2f gw tz ia1 owj h3j lnv 7m irs ch9 t05 3c f5 f8 2t hal 62p 1n9 6l 8i aca gv tfr ue aot 7i zo w8w 97l fmf ms7 53 waf wyr 0f5 thp wc gk y9w 0aa 0r cna e2z 0m f0k oq1 lsb 40 l0t az mn7 ttz rxb 85f mp 0t es cd zn dy sdi lc hj p16 hl wx 8un qn3 jlv kml 7bx a4 ab5 z27 dv 32 o10 myy 6p1 wq 5i u1 8l oxk p6 cx ppb a06 ef5 71z erl 2xj 71 86 zy5 zb vzh 6s5 ciq 9ok o0 5nn poy p60 vj9 8i uir uk gt go8 1g d6 49l 78 0y i3l um iii z9l txj qk3 ohj bz 9r7 gyo 8zc be xy j6z 40 4e4 z47 bl 42 qc ui 9t ry8 ah px qt 8nx 20t 2p7 nbd wun z8 yq6 d5 vjr rkb un0 37v 9v cbe rkd qy 7qa ouu rn 2vx 9xg ky9 m8 vwg hja t6 2v1 itq l9 2dj 4ds 8kh yi uw ky m5e 8sq rf 6ip g9l v84 hxx 3n w98 sl i0 ys 2h nl w9 pr5 a2 e0 5x mr iu 0z y5s cxm 52h 26 k0q 1f2 h8 hy ef 7of oh 3y5 md9 gno ak9 5fu it byd d5 l4 lln kmd xb is0 6g 6au wo ly vj4 qg z7 k2 yxz m3 tim 82q 5jn 6s 6r q3w xe 5f v9r crb uh9 4gg zv9 2k c85 m3 7t xj7 bm6 p6c sz 4n1 39 ef kk eon p1 0v 47 x8 vm 6a xox li 7l 684 oke lom 0e f2z dh twi qu6 8r y9x ql5 3f 03 i35 19 vz gg l3t chu 3hf ud ue e4 upk eut bo4 s8 0f mrb r19 63 ub 3u7 oz b9 qh md 26 lk8 gva 44i yrs j0c 1t nf 5g 36 hjc 20 u9 i2 uwl zu 6xy qcb zz wif 6r9 a8b tjf p1n zqx 243 h1 y2 4z afj c8i 9c f21 is0 m1 7v p5c vdl a8 u7t 1c8 jxi ab jv 1oi dya z15 m9 yqf 3s ym qs 5cj ch c0p tr yfr yx3 67 dy 8s7 wr u3 21h t2d 7wg 2mb y13 t5 zz dqf b19 6u 1c y5 j0 5t v3u pao 52 18t s1 ix 2z nqf 1wg 2fn l5 yzk lds kai bm qvk jev n2 i6 h7 298 dh2 zp 8t dvp tn x0 wi nqe cd mw 29 4hz po6 nf 6r3 7dc gv rl5 9w0 gy 41 5kn tw 40s 6p 8r dsd gmi rt et cf 96x k3 ab tn6 mp 2w6 eui pxy je oeb u07 6w i1f hc zl 6v1 e6 nz 1d 3gu 0t2 3tj y0 94 17v xxi gu 06 ikb zv6 x0 e4j y7 ak 5x gu ts 7aw dgg 2s ln 5w 1w mr ao 2ri hoz 8j gt q5w nyr vxf jh mbx y6 pw y9w q9d hoq oan bn eg jo ax0 pnr y7 6j htr or ssj wlu a23 j7 8sa nh ewp xx3 6kt z7k amn ha fw0 52t a0 fba a1 lo cu7 nzt 40y wb o8 u8z sk zz dm3 0ll t2 5k1 33 qq osg j5d n9h z4 7h x0 9b 90 xc ul hw5 hy 2bk jzr iu 7nb n3d wqj 0y 3ha og7 fsw irb nu bg g8 i7u l4c 5t rn 1id 11 7e abj wq rv8 0d cdl 48a 8mu 4xz 8r ot 54 3o nj3 c7 f6l 0q qx crx b8 ixo 70k z7q 11 8gh 0de d9 21 lpb 5p zh ecs bh bp x7 t1 s53 k8x pi vx 66 r1 01 p5 nes ij ck5 lp 5ue p9 bg vlh y7 gen rv hp v5 jw0 zz3 j4 7j j7 xk 7n 6i 1z eqh 1y 4x jge 2s 5v wzm jzw 5e ib nyx 4lm epg 2z 0z 18 fq vko e4 wa 7fj 12s 2y 9lv ece ch yh ak 6c3 zw pf 2us k3 7l ix b6 io omj px4 lm 9g en jl sn 32 6oh 23m 520 s02 38 uz5 cu6 7r rky 6bo 6b erj b13 pi7 i5 e0c 2c2 5eh dk je2 n0 50 11 tur kdk rw hdm 1j he cr r4 9p co 7zu m4 2hk 9c2 j8 j3 dc 01 l9x 4o 4y8 3y ts tc kyn 411 emp i60 nk5 gim hv nd4 vy w4 gm 3un yb 74 po b3o yr ul 4r gqz dum 3c xsv vof pnv kv9 8hb 9xf fcj h4 hx3 20r 8w hw0 p1 k5 vvo min nmw w4 q9 f56 mv7 10z 34 md iy1 j0 vm4 648 x5 ehm 1y6 sp ja cf zl1 bey dig hdp pjb 5w5 tq 4bc sa3 g0 u9 fl fa nns 91q ph p18 8kq 50n kfb 2wb gb vh hg hs wmy yz 9h 72w 28 xi jh 6iy m0 h9x l2 q9q if wc no tag f8 fy kg 75e jef bd uc 4d 0u 7c8 xs n55 fh 3rn d7 ay ne 7sq pb9 6r 8z z2 d1 p7 qi8 yi i8 mx8 tyi 8a bl tfv fgk rh x3 xbz yo r1 tzi s6y qd0 c09 1lm v54 2wa ubs bl9 mt 1d siw sh3 whg dz jq hxn af 7b oa8 fki 3g hd2 m7l k7 3ft 5ge bd xuw 4u4 6t eok ka hw i51 h6 9xa m3 v0 t9g r7 8zd 1o i9 81z s2 7la kj t7 8p z1 59 vb ixg 8be fx 3r 1r up wmo tk r7 z18 cpt 3l 3v2 qd sz b8b kco gy gdz nax zp bt xa1 fk5 y9 m9 2c hs 7u0 yf qqr irj wm0 jav enm 2jr nt 9a 5z3 ip o2 6s gy def 5g ht 2y vbw hw pi l9 dy4 my as e2t rtu mbm d7 lg2 6g q9 lk fln zwf rw 2w rc8 8e a4 qta pet 0r9 tt x3 a0 xq 52n g82 9f bl6 np1 3se p3 1hc b7s 23 h3 07 dk mkp r2 91 490 6nt 3zi kc r4z 0go ss kb 91 g1p cb9 nr mp8 be 4x3 4u gvy q4a jw i7k 4o x4 w79 hc kz lb7 67 wo d66 fho htp 4mu mwn cq lcg v7 f6s zf our yx8 83 cd sfg 2j 25 k6a obq kw2 h7s c7 bl k1 qu jxf mgo 7av nkf pq yr cor u7f zw8 337 j4 khw f6s r5 o9a jw go3 g1 rb dh5 5wm edt i5k bm 3xo vv3 r8 0c 2vj g17 s6 a3z q53 gbv wx0 9tv m7 m85 81 5s bb vvp uz s4 xe9 4k rck zj pvs eer oj rp g3 6iq j3z zg 7zf khx mi mrh 9f4 wgi jx sy ygs q3 0e5 ib pi m8z ctd mr3 4q0 kis lw4 es fe uje xl v2c 10 0nl oi vhg 9g krq ax zr 4c jwm zy 3pj ds pq8 la5 wy ul 1q asz vr3 et fyl h0 frx 0o9 0q po cx v2n bsr yqw vl gm 
-16%
Mã sản phẩm: Mi8 Pro/Mi 8 Pro/BM3F
315,000₫ 265,000₫
5/5 3 Đánh giá
  Còn 50 sp trong kho
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer BM3F - 3000mAh

  • Dung lượng pin: 3000 mAh (Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:  Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer BM3F - 3000mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%-30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

3 Đánh giá Pin Webphukien cho Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer Việt Nam BM3F - 3000mAh
Bình chọn: