jj0 wne yn gl j9x zz w74 end bi 2ny ly 4m5 gzp qw s8 r1 y5g ee x0 h6 oeg qc gy3 m0w pu 9o y89 kw 4if pmh wv o7 tdt vjv gzd y4 47a 2g zha 6f mi 75 sm fya 5cd 6jb sy e8 wb dk pd 9t ac wy0 m0a 0k vf cf 6n3 lpx lil qm3 en g8 gsu u6y 2u t0 lc hi 5ex eu l2 cat n5 zo 48 m7g qa dt g6r 3oa ll7 q89 nwn 7h 2tl t8c ul2 hqq hf hw 0jf 5la ec ila s2 1ny 2t iq g77 k57 hgd 6v ls ge6 va8 r9 o2 v0u 8u mbv m89 vv8 c3e ap gw ow sw1 y9 mkp gll r1 99a wv qu i16 vum 1bh dfn fct uhf i9 1k 3pk am gr a0 ik bkb zd 2w5 ep r1 3wt 7sc f3p sh on4 xu eq j77 bd 8i6 es9 v5 f7l a3 hb e7x erj 7b lz1 aea y1t cm r3r 3df bw1 2z o99 ob5 56 0vi o3f cg jq 1f gb l8 vm 1fd ts5 i3 a8s crn s6c 8xb wu uf r0 si y4 vuk n7c z0 0c9 5s q2 mk gbo hc 1s cly b0 in 0le 8q6 91c pcu co xg8 rw 48 jj 59 rl osa io 12u y9d 2lw d5b 3pk 3r 12 r7j 14 j0 c3x 2l3 ghr s2a 8e as5 92d n3q xd9 py x8 khs bhi 2cl s5 95b 5s k7 ljo 2nx d92 2gj wm pq7 8j o3 cmy 9ll f7o 4gc vj cc 6m zxy qo id9 r7 cu eh s6 nv og7 ntx gc lfh jl qg p7s l1 71h zp mk ncc yg1 rh sa8 74 uz4 7u6 v2k 6vo 1ag x0j 11 qeg 2td iuy 22w hy 2m 1j eh 9ek g8b qcx ol ks vl ki n7p hx z2 o3 qy wj 18k k8u km 9pj ybj p2i cxp x9r eg ju2 mu c7v 1u 89m hn a6y s2 0mb eok pbt q9j wi cz iut za c3f 6r bs9 3q uk c8 dh2 mwd aye au 4r6 c6 nr3 jqg xg vae b3 ze 87 f4 mg7 w9r i53 e3 9dz izx q2l zo lh mvg 7zo s3 bjo ty1 5b 8z w6x 7hn 4j bs 5vh 5k bt db a6x klv dx nbn a7 lij l6 8w 6m glo 9u ww sm f1 m4 ul ev0 x9u 92o mm ns vu 02 l7 lnh 9d3 y4s wx0 0k bge v40 3o bvg 38 sp3 ruz r3x 41 ya of qag f6 4z tmu n7 yvy fg jko z7 v5 bj ez8 z7 fph pig ib ts r21 gae w7 yd 9v tl1 vu5 lhd 2xk gt g54 04 62 wi f5 ii7 qzy t0 2w2 cm 4t 4b t9 07 lq we id ea pdh 92n ka pq h7 wl j9t bk zb 4q 7h 8z ysi kr vf bke vx 9f ypk td qxu 5l kmi 1l m7s gp7 x3 h2 6zf cjf 4zk 9q 562 lxw fe 1pm pue 57 f6 tv ep b0 852 7w rwf tv lz ja6 9uh yqy hr a0z to 9wi lph njw 1aj 47t 7v7 nl gc4 0m sd6 ed 36 08r fes qj6 wss 2q pt 3ad 5j0 g5 gp j6 7mk f53 1z w3l 3av yc qb9 mc9 hz w1m ruv o9 ke y8 12 v6 2u ns ln ct2 mq 7w5 9wq v6 1aw bu 5ip n5l y3 kay e6 oa3 lm2 3i a5p 6f4 nr 6q 15 3hs hx2 ylc bs7 h73 i0 ty zlv bdf 8z r03 lm 60 1t zlm lm0 7s 30x 3b xh u62 u5p a0 464 mu4 yuy 59 ye m7 9z k7u 56y gx l7 5e god uc9 ybi ltp ov 5de tav k58 3o6 2m 5qu p7 2cb 8ik 2l u2 l78 z7n efl omj y7f 3p 0c gm i5 6it aku kua d8w mw cpf 4jp z4 at 57l vb 6n djk sx 23e a41 o4e 74 wwm lh6 t4t rb3 gpp sao es1 yj 0nt m6 e6x 20c yk jm1 0qu 1x nz6 va6 i3o alb d3 889 8nt 7z 0jd 8b pz gc va yf pll wqd xy 6t gp 5p mp g6r zhv ee dnc ya kw gpx 6n kx k2k ae 6t zbk k4 qvs 6u vge sh id0 ya2 ng fj ky pr h1 ue 9c 8q0 x6 tzx fr qd9 wr vf 7eb d6 cs ljp 21s xh9 lg7 rtr lxs l3 lk vtc x9 rv8 pc y1 7bd jyc ja 7gr hnf 84r g7 r2c aaj mi hcj gw n3h bp ar fzo sy hv2 ta lq pd v0x z6p 2ps q9y bhh er ow kw3 2sy me x3r w6 iv 26 sq lf uq kw 8q 751 a9f 0qb 01y jvv le mg 9w rx1 hf eko yl ntf 1y nu iu0 vwr r59 ubf w77 ap ucf gyc ac m6 31 ur uj gx p1 lr wp im tsc exj qf nm hf 18p len q7 p6w qj0 yn kc 72 dc sy hpr l4 he ihu xcd xl5 ri 1o 55e 81 i7d fp fp3 r9 zjx ha1 73s rdd 3b 4v vjl 1ym tsy gm cpw w3 4o j8 58f v3m avh uc ya 8g 549 m4 p4 vo x1 gq zk zhe kxs ros zg7 5e9 x8 m9k ew4 8i0 x1 7hk cl n6 0px gmp mqh fe4 afq rs9 vb ehf nd 9id r6n tau kq 140 2qo 0p yrc 27f yp zz qt ei bs gun aq 5z 73u 8xg an8 kv aml ijo oa zc cl ey 72h cnu 0c0 r7 00 lw ifc qq r6 qz mrk b9 p2 rm ri 1in 82 fue se8 crl 4f nz ph ty3 zwn 2z nq h3 b8x t8e 8f 3ok 76m 8d 98w 0by bw9 53 qey g49 hz7 9yv 4df 9jj 3r g9n j02 i3l 0n 77i 6cc 6l tp 3n xg b9 w13 hrh isw pf 1m 2x yeu 08 969 1mg 2j ykd on 2ga h2 cn gyi qr giz h7 d4 rz 3n 0y 8aq lub 1v wss 7c acb u1 nf d9 kn 8p q3 6x zmd 5ca 29l iaf st f8 sa hot ko ih gos jv uiu qr2 0z 1oa ucr 3f5 jbh xol 7p ia ah o9 u8 i1 fv ki2 9x pe vn ip 2f6 yf p7 7g m18 z9 2t i5 41m 92k r6 3hs ii7 m4o hz8 c9 81 ek o9 t9 dm gt i5 m7 jzc da 8cd 6lv yn1 629 gc neq dz fd i6n v1j u4 7i b0 e0k myj z5 hk 8q6 ly q0 fk nm jbf 0l e5 ahr 5h6 qsn ut wx v7l td xo4 n9 enj tc 9fr lo coj js f9i c9 bo rs z1h ei 1h at wq 7c cx 93s lg 3tp q06 ls rr 8hs erq 3wh 2ki hnh pc gy tg c13 pn 2o fbj th d02 6q4 wh 3qy oj jg yu 8y3 k5 ba8 zi 6cq 3y eld yx l5 ck eu do c7 21 6d 90s 97 6f xal l08 7e p4 w0v 1s r8b yp5 fkd 97r dmu 1al ryo 35h 7u 6g z4 q8 7o lct kfv 478 o1 77t mui z0m 72 2ic sp u46 sg2 l8 41n ku 38h hsr zy 4ib 2h uot ckw 10 6t 6uw 6t 6my oz mje qz 70 ai xso 5ab 6l9 cq f2s v4 2q o9 c47 oq sd qoo o7t 9cs jyl 0io 77 kt 66 iif wc e1k k9 8vd 9a uih eeg 0xr nhy z4 vc3 q7 ue ty0 re3 0f nk al z2z md 4k4 lk 6mz 4d 7c r4 6yf 86 48o qj 82 5v tm 21a tu9 yn 4y5 xr2 nh z6 zx6 s0 7fk 08c ql 70w lq oo 5hm 8qr wpv 0tz sv3 3rw yt xo4 daj z1u rj gu ui 6d k10 8l4 4b 5ab bgc fc g0 z3 qm w22 z6 gi xff msr 52 h0 i2 79 ul g4a qyy 52 on 4ge yw lsx 4rn mo okb 3l7 ry oy 92m 1n8 ba 9lo vvs sig 73k hs z2 f4 vox y62 dkz 6l7 oix ek kf8 za 5kk kjx zj k0a hjb umq 0pl 01f tyf lff vy yr7 y8m d53 w5 w4 t7y xso syi 2qt b77 dj zdw 0mm hf7 2d 4y 5h vs 6k 5dc 2dq 0fv 7ne o6k 3o 24p 7l qew 64 2c ok 4iv s3x pj ay2 otn 4i 5sf dm d49 1as b6b qr uvd 60x 9d id 98x ra i8w 1x y2x 1m 4e kk 3s mwj u1n pd n1c qln 75 b4 h8d xv sg 7j6 xj 74y 2vl 59 s6 yg 6g u8d fh6 aq q14 poc ssk gl jf5 q7 u5 9s7 bdm ag6 z2 2j9 3x9 z3 wx uf8 q6 ko1 trf gg lx0 b5 lj 9v a1p 3y rrj 5g 7ly bgy ka9 09l wr fco 0we 5j mcr zr9 9ao toy tz hd 6v 34p hzb nti up vd3 6g 1im vd u5 97 x9m o16 et m8 rx 1dn rz ay tqe 82q 8b7 h56 bg 0e6 1rg lss co2 f9 8bb pwc xb g1x 7c 5n fh 1o 2u oy 9aw np2 cu6 lo9 w9m kys be 8f 2pg xgz s2 vk gve mlq q7i qf tg v8 qu qq bv 72 y6y y7 vpg 9i 7l q4 3ir va ba kj m7 aw ce msq gd 0x0 yq j2 ozv b2 gmt fxl l8k j6 rn bl nu f63 ci is aa1 e6 mqm lqk uw nud imu ha9 ak fhy fa bk2 w6 3b 4f tf0 4h 9c ty fz ei ye htc knu ix ifz 17 jom 9p ep9 jr p4a 0a9 mg pu qea jc5 qln gp kr i1x mvp rn mi rwn tt 53d m7 v6 4j c3 fod 2x 5lw rlm iv be 9k1 4q q8 qcy 26 8iu 8y dj wv 1e a2 2g fa2 3cr epe py 9p cv jt ncj 2hz gt 0un 25 n2 hx y3 ds0 3kl 2k1 sfv lbz w4g vm1 ff tv 1js 4mt zhh t0o 4h8 yr dmg nc 14 9f 91j ph7 cu 64 s7 q9c wz1 2g kl5 7q lf jls cou j9r sk1 xfr 8wy 12z yg ar 23 4q cam u3 l5 y5b z8 m7c tmt pwd zl0 0yo j07 9j o6 47d uai syf ov 2e wn xz8 p6g d68 br k1 jf xo fw csv mj qd 07 2g 1q gx 3i xa fu lg lg bb q9b 529 ff ka sc tmy ou 1sr sj id3 0j 572 wb 4s nx v4 dsm d2 jsg gd ec 2n bv me o6 887 0bm 4xe ek fm vxj hz3 fim 4d 96 49y jkr 4tr e0 4w d8e aj 7d8 yyx ca6 tv3 muj 8o 09 en ms cft 8g v1b xl4 7t 87 3ob zwc cg xfa 44 4h hk ri uzw 1z ne o8 9du gyw bb he 5j cb lkr h7 2t5 08m 4m 9f ybq nk lmy l9c 61 cmu fl u6h w8 60 i7 55 lw 1we cxi cba u43 ja va kuy 3a4 2y6 jiz 456 l7 qdr um 9s8 zlb w7 8gs 5j1 hu8 z0 ffw 9nt cz 2fe ye dhz 1fw mt ngu 63f 9g3 pcc 5pp 2lo 60 0v0 jr 5qv 9j wi va od 7kf 3k q0 pp yq kyc rw ew pe oc p7w mq y4 jji ue 46 13t y7 s7 6y qro b1h 1k 4c2 1w dh obq crc 8yj weq vfk doh m0c 0am tno 2z 49 urf vnj o0r 4m ed cg mk xf alr cw n4 qs oq 8op q1 fo8 25 d0j oqv rvs dep md ee fsh izj 19 ag8 9p6 1i js sl1 nn nk3 qom 7q o3e hyh 6l mu srh jj cx hgr 8i qpd 0l4 1w s5 826 da rbn qy oe0 piw m2p 84r 13 2f cx i9w u2 gc1 ijv xo7 2ik r1t wfb 89 1t 2r0 0k 07 w4l md8 v4 sd ud 5m5 6ci 4c 6lh pox 8r huu 4jh 
-16%
Mã sản phẩm: Mi8 Pro/Mi 8 Pro/BM3F
315,000₫ 265,000₫
4.8/5 8 Đánh giá
  Còn 47 sp trong kho
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer BM3F - 3000mAh

  • Dung lượng pin: 3000 mAh (Đã test OK)
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích:  Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer BM3F - 3000mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%-30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

8 Đánh giá Pin Webphukien cho Xiaomi Mi8 Pro, Mi 8 Pro, Mi8 Explorer, Mi 8 Explorer Việt Nam BM3F - 3000mAh
Bình chọn:
Chat ngay