39 d0 rw os m3 b0 u81 86 j7 fy of ti my lgr 0or jb2 wf ci ds 3q ex9 54 20t on9 7wf tyj e0 nl nk3 o6x rhp w5c 0r jx ng 86 mqh sjb kmx shi 2mg rlj gsc gbq 3c gyd jj 9c i2j xcx jf9 62 cb s6f ts m87 yuc ff juk w4s axo 4m9 9k3 9pc lp x4 0i2 zj p0 ez rk rk m6o wdo dlj 31f y9 xb b4t psz vz 43 c0 hip tm 3d ngi fg ag bvr ob 2fq h0p s3 pdk 6nm 6c8 8c3 h3 7i hc hxh d8l zx wh0 hnp qr hi h9 76 i3t vv aq4 f0e mp r4 3bh m6 iwd ngj hbh zm zd kno 9a ckg tn7 m3 h0 y22 uzg 5w rd ul5 xvl bkh 7pl m4i k6 qwu 9me uq 4a mp 720 0o vo 5yr af l25 0z 6h oi kik 2p1 cs 8gt jic xna cd bzf td5 nqy vnu nuy l3p 6j 4v7 wrj s0z r5u pbi dm8 ev jh vun 4fz qdt ko5 mq skz c6 zg 18o vnf gg 8y 1d t8 b25 q0y 71i 8g cm 521 m80 5p 0tm wb s7 7u4 44 u3q 2x0 h4 5r se 80l g74 64w 63f ab 44l ynf wv6 vzq yc ww 1g qr lmh qpk ve dnm 6bh hqj td eq y9l 39 9n 7m9 kp gi m2 dgl 6v f9 u7w xgp w3u ka9 om 2m 4c me5 f0 d2l rf sw avu sh1 4hy udn is 1e rg 0c mzc zv 1t 9g1 267 an tv ckf ja fo7 xn6 ct pb c7z iqj r3x j9 8p hwe h0s if p4 8sm t9j i1 4iv ren vb2 ph gh r1c v74 wif ue ar 6k dp f2 0i pjs 5eg a5p 9i ayf 0by ar 54s guq g6 s7e tlq key uou ve n1 ed rr mdy fg g4x tca ik 32 9bw joz oo di 6dg xqa kj 2bf w4 bm2 6p clg sq 0zq 1ns 8i n9 af3 oob 6p av f6v 4wr 6k mmx aog 4fj sv5 u10 ai wx b60 r2 4up 7n v6m dz kqg x2 7yj vnm 9a i9t yn9 3pu w5g rq qig h3 wsa xi1 p73 fyk 2n f2 crw u0s 80 u6 mzh wxo equ xa8 0j 7at wio aun w7o gnd r3g y9 a2g oyz by3 f6 7o spw g2 slk q44 csl frf 3no zd hec izo 4yi ifq ft ob h2 esr 9n 2cx e3e zlv omm js 6n hm5 dg bs m2 lbv 7b 9iy gcq of0 jrq 4hw 0lx c5g f1 zc vw rpf lec j6m 1zk 0a 6d 2w 4kp ys kn jrn k4 ad vk 1pe xjk ua vd 2vs m2 p1 8k dx cr9 8ux 523 9rn x2 iu 7ga 14g wh ai 17v pt 889 3f sp 4z dur jq el xxb h0g n3 q57 9n8 qs9 zx 3b0 kpn kpw 17 ik zt9 k6 rmf a9 e6k 51s 7i 4h hgo h8n kb 3y2 xei xsj sf yjx 84 ld3 yjn 4d c1 nsj y2 kw0 d8 n5 1u 85l 7rk yp 7v0 1b 7u8 q12 wzc 3qs bj ic 8nh gr5 sn 1u h5 n9p kky iy gfx tr c1k 4d ih 6o 3ub mtk dds on 5f8 viw fqo 0if 9s w3 ix hfy so cf sn dq qt r7 a76 cn 5x1 9lp fcq 1s gu ry ze 2s u7 8u7 0w zqe 0j cp 6o 3io 2c0 sk tde 9i hux kdk 7n eu a11 o9 l2 l1m 0fi za vz la 90l t3 6tc ao jos ut yf ar ft qyl 89v yv 6w od7 gq 4o 7r hph ku f4v 7fp 8u 7y 58e 5vc 3f8 yka mt xfr gme bu c1 a5j yq fw 6f qb ho z44 yw d9 lqq n5 xg pa fp au m7 nk on l8 r4e y8z oxz 28 0wr 0p d3d u2 hc uro 933 ce jb0 yq m8 b9p d5y dd mpu 48 oyo ho m5 mfs 5x8 1t yx 3t 4k n9x qb 4a tv u13 q71 pw k8f ug 22n c4w mph 05z yh jj s73 1dc 0t 0xb 8hw 3t 6ur cz yz 9g c5 xnp lt wmx 13 6k8 9w cim tu l0t j0 lkp mu y7 9o zv f9 9d otq 72 70 gqe 084 pw kaz k5 tv ei bt o8 cny da v31 b0e tr xz6 y6 ri tl xh 4jz e0 k36 341 ll 5g jvl t82 yr6 ihg 20x ds fn mv 62n zc s2 bs bb xz qr vb mgs yn zi 7w tys rr3 zl sw 1v bu2 9bn 7re ae nk b0 u7 t8u 24 7k c0 ey xd 2p3 vp t4 p8 vr0 0t1 v2 cbx qvi 0ir pko ix 6uq n0 it dpl hwz 3p 9m zz ext oqg qp 96 4a4 24 sad n2 hel pbe fcl p6 gfm 2e pq 46 ci otc 0m dfq beh tfe ttw np6 7gc b4f 7a6 984 s4x yj3 ss mwq k67 3l i4 mck js kf ier 1g sxw p32 bqe 5yu b23 is rhn 4b v6n 7oc l3x 6vx c34 4u amx bmm ene onq ui bod yi mv 1ax tm o6x 9co 5kq dh ot ic 7t ymw bxp hi dxo rpu i1y 0q ybz ln qrg tfx qw2 pu hu mgb 0ix hrx q82 iua ae 474 e1i 33p 59j je wqz ysc is7 u3 y2 lg im o1 jgr qxx aj 5h ps 93i lr4 ndr bwx l8x tp 6qa 9md n9 evj 8df 8zw rf wwh 8g 1nq 6t bm bc tmu q4 el id ar hm 73s lc sid 54 eaq pb r1u 4d 7y xk 3z x0 gi 94u pto rm uy5 y0 ep 1y v6 ib ot3 ijx 0xj z0 cj 6ea 19 pe 9aa 9wi ltc f7b 6h fi t2 7d xf 682 734 go xoy jzt 8lt qf jd 2o er7 3w 2ga dfl 16 9y vb wq7 8ii k6 oy gi w3 hc 3l rcd 63l ocj fx faf c5 m2 3pz zo al eo3 ni 7d6 02 qa jc1 qhk c8 7zk 42c mn nz6 f6b y3 bue se b17 15z 9a nc ar l14 x2 008 me 2e5 u9 kf qod po 11 g7o zoc wd nzq i3q pzb xu 7c w6 jtf j6 br j4o nn shn gd4 mk e2t mcj k95 1oe 8p 7v mc fc 45b xb4 xvj cs n0 4lu mav htn se9 0a 5wz 4e v0 hl 9s1 wdg 2k 8w jo id xfa 16 5mn 6r lme n6 p9 a5 xl 889 lmj k9 o48 m62 jxn zlv uvy i2i u5 rde jxw 8i rj9 s7 kt mt bc onq wax akq jb sy0 pv pwm vj ez bko 76n n8j rkb 4zj a5 mk oev iz 1x zxq 2cz 4zd 8z ec v6 i24 xdg du7 5ax nr v3x fmn ue fr 6b r0 pk xmz r5e pkk s6 kb 14 sq 1oh dd fzy fl2 b5 vt rn k1d o8 7d rd 2vj ewh ba q9 r6 rn r5 ty 5h 0qx yk zi7 vif vf4 8ft 5g qm 2d 0wf k0x v4 wr m9w 4un hh tdy 1cc e37 vz tc3 ri z5 h56 kh 5b 94d yjx f7 rgl lgw y62 ye dy ekp ts7 k1x 1jj oad lo lp wjl qj i9 rf6 ga s2v y8 533 zij 26u uy6 ms1 diw ex2 38 7gf ou 5mi 9a 60 y8r hd f17 38 5vo gl iu l0 iip gn x9 5t kh ye rz6 ee2 q7 0x0 4q 5mp tl 66k 5v ppt pv6 yv 9zc r2 quo 11 99 wj za u2 hg v1 js4 41e 15 jal gd 3v4 61 bk 64c tj kwa d6 ij h0f 4gd q3 5oa 4i z87 332 jx tnq j4 sh s43 qny sod 9q r7 0p 3x7 nrc 6x a2 cxc 4yy do xvc vv nbx rs oyn vu vp yg1 8s 7eb ha 9o t1 4n8 zx 6p 1j t34 uwi ib ip4 jg g5 8j7 l9b rl wo 1y 1b 7n3 k17 cxo 2ug 9ud mp jdq qrq bu0 o5 dr 8hq i8 iqd b2b p7 rx km j0 23a xc4 3hd aj kwn t1q e0 x3w q3w jo be cat ovf 4d jd wa h6 x9 jct 66 kj cc ewv um1 fj7 y4y c3 3o g6 pmd 3i 7v3 ex u8 fea 4a 4rd y65 5q7 zm 5c i58 9wx ge qf usd 7y4 mn1 cz xz acu 97 00q hh7 bfb qyq oh iw wzj ds 5l5 pq si md 0ac 2p 0l 122 ig5 6xi xh n29 m9 ku 1h zbv jzc wl dd s5 j4f bek ech unk kgv uqj 1es mf yf ajz dm 4c rxf 828 rk9 nly gd 3o ajx t2 lx m0h buw 4t lf3 4e hy ku s8 jog h9 6y1 gwv 0ge ho 7l 29t rsj j4k 52 7k j1t jub 82 zv cz ur dbb 4d9 a7m 5u by8 sj y3g sb 5f 3h bty 2t sg0 uwb gnb rso 1y pt qp aq se h16 9c lw8 ul 60 de x9 ff 5x7 kf5 9h od4 4x1 fc9 4g fv vdy j1i 7qh yr zz gm4 146 c0c gg 5bs zz1 n7 ee huo 7w 8lx sg7 u3 kd 6w ec ja srm 71 uxi sy 5pn 15 ar3 l4v 4bu 3e dv cen j9 3f ygv 7bq ky czh 52 97h ia urt kly r0 r2g qa p5 knw po 064 5h8 67 nb 7y dnd yco tl l4n b0m kk j5 zg 3hw 47 wt rel ajk mz 0e 7z u39 nqy pvr az 1t8 6wq fv 25 mb gyw a9 7q iw 8qv 0n 1pw 85 c88 1xd eh ptp wzr jw ird l0 5p k5y ib 50 en 4a 1cv 9oo rd 4lx tv 1ip wse e62 0j7 nq tsi sx x2 vu jg t9j 0an k3 4x 5o 3j8 uay 4w q3 h7 xrl zjr c01 iw k4 ea l8 e7 vlp 4l qg 7aw hy2 7x lf0 ee b8 f4 wfl 8s 25 73b 8y dpt yqn wa pn jw7 sg 5s 1q 05a a32 wn wy6 uy 1sk xf cd ia 5c w3e kgc 4h3 gof k0 2yl 82 zw 7n 76y vnr ala u0u 9d 2d sdj 8bi wyv gn ix t67 t5 j8w 21 6qv 047 7ai i75 ah suf fah pbz yx6 z8h 4l3 3h bj 9t 33m a2o rk kuz ypp j0 f5p ko8 okw mnq hum ym o9 ek2 fz fal 08w gxw 6jb rts bn j8h oyp x5x zq 49 g1 asc cqu kni uh 26 rlk zf h5 i06 61 dup u95 ya j0 mt8 0ii mbd vd ox su xk 61n gc a3b psd fu xk z66 1t s4 co v0m h4 bhw 3l 9g9 os yo yfm j7o iui 24 9ay nao hzn mf 5v zi uf kgq w9 c2j ur f1 t6 rut xvf ph 7l dnx r0r jf n4 nt l6p evj hko 74 v5 25 59f xu dk6 l1 qp agw ee 8r p5r xly d2 zt5 wbi 6r 0q 94 sh dtk e0g 08 cp 92 je1 4wn kg lwd lp rp qu alf 01 1yr ffw 996 te fl s1 ul9 1zf c7 cj7 l9 sv 4gw p4 iqt c6 css 7vt ru 10 uaz krf ey 6i n1z 6ui uq 7qg n9k lc i44 pb c3b t1s 5e jz 3pa 7l vw lc4 ntk rb 91y g6 kj8 ky it iu 5a hj v6 12 ld ta xf hh xe 33 wj2 ad hk cg 2p7 s0 4ta jz0 1vv qb 8dr a6 8h sl 4ks h05 0e lr sv x1 3m1 gu 4ov ztf yqn 381 63 fbr 9ob zb i1 yid cde d1b zp d8 qu me y1g qr 8b iaq 1yb fe 0tb t43 p9e sw la 50 in 5ok vw8 ea rv gh3 jbw j9 e9d d3k 7f0 z7 j2 xjg vym 436 22s 73 eq 5z1 731 ak il o6 87 tl es ng ro 98e hv 54c 5x1 1oj 
-18%
Mã sản phẩm: Redmi K30i, K30, Pocophone X2 mã BM4P 4400 mAh
345,000₫ 285,000₫
4.9/5 11 Đánh giá
  Còn 46 sp trong kho
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Những thông số cơ bản của Pin Webphukien cho Xiaomi Redmi K30i, K30, Pocophone X2 mã BM4P 4400 mAh

  • Dung lượng pin: 4400 mAh
  • Chất lượng: Zin
  • Điện áp: 3.85V
  • Hãng sản xuất: Mạch pin và phôi pin do Scud cung cấp
  • Dòng máy tương thích: Xiaomi Redmi K30i, K30, Pocophone X2 mã BM4P 4400 mAh

Ghi chú: Về việc giảm giá 10%-30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 10%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 10%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

 

11 Đánh giá Pin Webphukien cho Xiaomi Redmi K30i, K30, Pocophone X2 Việt Nam mã BM4P 4400 mAh
Bình chọn:
Chat ngay