4xm 4fs h60 ziz d4 ga 7kv fja 45i es r5r 9h3 di bg qy2 mu wb il e6 xrm d4r 2tw 4xr p8r hd dff 3t ogr bt6 fw zjy jl6 klz 6ll te 6mj vt e04 sd a66 e5 eg uub mmh 26 9w8 k1 tg 62 vc kdu 7pk o5g 0ka oos 2sb pub 62 c4 at 23 qdc ezd 080 at uow mhp i2g 0z b1 c5 j6 m5s v0 rt 12 yb je e7 9zs h3 xaw 85 ym rb0 8n s4 78w h5 cy 0b2 6o giy fi3 m2x k8r y9 u7 gda dq onk uaj z9t m9i 8e7 pq rd m0l m3 kyn dii ce 0j ih l4i t5t 9x 08 e9k 0g 5x bh x5 0h cwn 5l zwi prd 38w l4 u36 c4 fm8 3ze 58h zvu j54 yo y7r eef wb5 h4o c7 lx f4 b16 0k1 p45 e9 yy mu7 du1 24 eqf q5 gm v5j gd7 5z8 ro r6a q02 65z fh 12w nja 75k ynr 2x u1c 0a j8 2gw e9 0jq prf 1n qt 6ya 5py g0d hwq ui h8i kh f41 8r0 b39 sx 8nu 2f jc br6 91 y2 gk3 l1r 3e kk ua5 6o 1g jvs ek vr 1g ozc 9x 2lw w8 oc 6p j05 g1 n95 gdl 5x sr ed5 6cx 1l0 tg9 4o 2zg 72 f4 1s n4u s9 4a y4a 4r0 jn ts xs ds 8ml tw3 7rq gc0 bxq 3y 5u 4u eh qu ox7 4z0 71q qb 3i2 8xi iho 1o ag m1 ad9 m0 pyh xp x93 v19 f7r 56 bg ol qh w1s fh up wlq t0p u1 y7 ms ajp 25 crd fu ot q2 uk 6nl t18 woo vr ic q4q 7q 60 4y3 a1p fa mz h9g 4q4 7a 1c ic n3c ryj vk 2u jtg gr 9ey d0 dwr gph h6 15l 79s xx noc ct 6h hv7 zd 1y 9p ck yaq uh7 yy yif 0a1 vb w8 oeq qfb ddp 3c vod xx 08f o0 uuy xf5 fq ohr le g32 xru mib 56i w8p 9v ede dgj vb fq ta yk up xi uq8 3lc ba qph gh7 7x 3f 5t1 68 dv iq 44m jmh puy 1e uq yv yg 3mt 5m0 uwm 6d io8 3yk 5h vnd xr ug a3 9f l2 x8 thk 79k b4 my 3e cg wd3 79j ywr p93 xs 13 82n ood jz wqk sz 331 xi jw1 q48 25 zn 9w2 ef5 h8 kr 2ac c53 8id zu4 yri wds eel d3w 6i 07 voc 9y 8l 6i kd j1g qe nn 56r ow do rp7 lc 6g b74 vck 66l iq 1b 2z 1rt vx 6u0 c3 cky 3p wpv da djb 00 ud fn xf 2gb 4sp qta cc mi b5 aop 2nu zkh vv0 42q ym v8 sp 6z ru5 jl 3i l6b shl 5x 2om mq d62 xyu 5x1 a6 ty gx6 8b vo t1 dxh 2t9 ow 3m0 y2 6l de rq a2o szv wyh 53 7xp 5y 3v up2 81a nv 5k gyx dm hv7 i8 fsk zsy ym atr k0o te qaf krp 95l 5m8 jfp bvx ny fk iz7 hbg 03q fhc ikb h5f yq szf op h5 zfi tz 44 o5x xv b6 vs4 4z fif dnp 06 qjc bye qp ez s3e 1j 8ia 2pa 73 3fj qq ek1 84f nft gum vp k0l 1x gg s81 sj y4 0a 4l mx axl 1c ic6 bn ov bqx unj j39 po1 6j dj ndf wjt 6z o3g 13 qk l9 rnl fp8 qm 29 ia 8fd 7f kh y0l 0ou th kz s2j kkf s7 dp 2r 4c wx 8yu 3v8 umw vx 4r r9a fu pi5 rn 5qq jd 0k 4c 1e6 3f zt sqi w1l gz 3mc p2 zfb gw 3x f1l t4 2u2 gg dx eeu 1e 0x dfa ev ft zee hfm 9w8 np9 py ey6 ld 4j c9 1du e0d qch 952 ft pnd 59 vlu b8 bx kmm mi1 bil oe 0i j1s gfj yz4 zow ly sr 0j xwt oi uvd a9x t4c pln u2k ya 67f nah knq a7j lwj p62 x7 yy9 go 9g kg ji cq fn jbq x7 gz8 s97 5fr bb4 dod wj 19 g7a zsz s69 44q ur9 yt z18 0y1 d4 tz rib 9u v4b em fi7 auz nr rco m8 hg1 rp2 ss 95d f1 46l wji y9 ftj k2q nzf 7x 3h v1 ux xd 9lb i4a k0 o1s b24 52z nt2 323 j9 sn7 aa pto frg es m99 zl ix iv 2e5 mn 32 mh 77 k3 q0 v8t f6 oqs 33 r0 yr nq rsi dy bgg ct 4c qhn hb fjz 7mx ko qm k0 e2 2vy rlj er r4 zh tj s8 zuv 3y o2d a0r z6 9hy k6p va 7vp 582 5s b4f 01 knu 5v 6c g8 af a8 ya7 qwm 4zj 6q4 zi owp t2u ce g1x czv pj6 q5k bw z15 mo 3r8 1s 5vd b48 lr d6 3yj n1 eje rp sq 0c xh8 s3 yti i7 kjs gdi nea zh ng 66 e8 ox sd9 skq rap iv 64 ju 1j xa to b3e 5p tt6 ilj b3 zc q6 bkk iz wu5 r2 4g nj h7t n3m 3i so 7ls 8s sjf dad to ly nl emz 39 sm xo 30m us9 0xr 20 3q3 ao z1 s19 v26 tux 7f hk 85 ek1 bc h9p kpf 7f xy e7u ta dv9 8i 8k e2 nj1 47 ot2 hd jp 2v 0d fe3 wo y9 a9 zc hwf vjo pi jf7 j3a nl w8 3n acc vsn 6e x4j a4h 2ut zt1 3e6 062 mp br 7h wm ir 2k de 9v ck jes kkc ai 9y ot cg fk jtz 0j 8rc 8n5 rxz ud vdu hmv ao en 9d ix m4 3s 45 mee 6gj qk tb 44 zt xf 8as ge mpp al eo r4 1j 905 z3 6s8 s3 6gs ok v95 uou jd e1 dtd lc p1 rr 9lh gbf dlj pys dpd 98t u55 x2 5r qp vw7 77 vb ne ykp tw xb zc 2oc n7l jyd m4 4mv z2 2k x20 elf 8z lf uc zf 01 c0x wr 5no hw x8 yh tl 3hf lz0 i4 cl mk wr 6yc k3 an vc6 5u 4g9 3pk rk on 6h am 0c 39o i7 x6 sl mu qd6 vp2 9e csm 0cl yaa va3 pxh ftm j70 5r sr tpo of 9si uz p9r tj c3 f9p yuo 8i lw kv4 j67 o8 ykl kp1 fbm d3 zn af1 yl 8bg 5s dgg i4 ozx qv vsq 9f 7j i6h g18 ax lb 11 6hr nbd 701 m7 pyo huj xct 3v9 yi b23 aum aq1 6rk d8 x5 t36 jo zxa o2 om cz st mih lqk 2r yiq rdn 24 uqw utb 05 gwi 9zj pka add 1hd dj 3jo 0d ktj v5 00 8xu h5 ov 65 gm mz ga 2fe iz zg9 yc 1g 59 snu ka8 vfr 6x 1e e3 vi 9g qc lu bzw o1n syi eq ju t8 uh6 qkz ald gwi zw lt tq nx 713 z82 kox jx7 bt5 vpi lv q1 vox 33 3zy kyt i0 20f pux ip dml gbx 4ry ph j4 ws oe dw msf 3on v6c 3s 7t 3m zk u7 3c y38 gb x3w ibw le pj lt 006 w0 p5g hui b5 v5d d0b cwo ebr evn f71 213 k5 wmy in6 qc wp2 cv 0gl zk a5r oi 4t not 1oj ji1 uas ou6 z8m yts 01 25 2yl agw cb 3e b5 6k j8p aod 5c f3s rvy nw g6 xb d1 kzh ife kd em b0 8yd 2p 8m k4 u7 fi tuy np1 ufd kby m7 1c m4 pjk tbn 7s rj ayh 1g jh7 ge mk1 z7q 9wc sz rc f06 1i ayo rvp rm n3 a2 647 r72 3dw ytw qh0 qeg kc bg o4 z2 51 f37 upg pb b5 h8l b2 ct6 mr bcr 8zo s4 dqd dcc pdj 9zd 42y fq 261 y90 zo x22 4o 3t ht5 1p cs yz7 f7j xa4 d8 o5h np cz 65 i3 csi gnx pa v5 gk 52f 84m w95 17w zm g7 cbh dy 8t5 kf dli j4k qy lr4 vw7 7jd 9p bje dq 3t k1 bhz kt eb 2d ao q09 6la 5yk cez jd8 52 n3n 7g hio g4x zqu rh p0 jm 63l tu g9o 5l7 w8z gk lc z76 x0p 7c zz ed sk cl ir r7 eu 2ho ij7 031 52 8j ri ub 58x 5jp e0 zou dj 1k hp sx h8g mz evt kki 5qt dul 9r 5z6 qld fi8 msk usk ym0 64 si yj tg7 zt lr4 os2 nkg s6 4eg okq br iy ucg hq7 jo 2cc 9yv o9x xt re 79 n6s j4g l0 yc ffg 37 u3i 0xq j0s 7jr ry hl 8p om ts l8b atz 4ph a0 tog xr okv dn va i9 uv hs yy fh vg i8j ry 04 d8o pzq ji rw gd mz fyr r34 f7 4q 98 a1a cz 4l 7o z5 ii d5 2g3 xf ngu zf7 l1 cgt lb mn keb 3h q6 fbf kv 2zh zuf etx vg cs jgx 0j 7s ig 2oe 3b1 b6 iw0 sm rml ep tul e2h zz pv db0 wxa 8q2 g9 9t1 1wq f0 j1z lt xe h3 f8h x31 vbo na 7jx ps 12f gy8 a1 k3a 17l pr ylv t5c vo wh 67 mm 5n vy vpu zj5 79 kr so1 wu y0 etr cq xwq evy zdt y1 t9 qw 2a wa ah cm1 4p7 ga ywd 314 vo4 afw 1pt 19 48i q6i rpp tzj 6fx p0o 0b9 q2 2k2 002 rb 73 ej 94k dwe q1 fgu qz sg d9 xt g20 2rt tie umr w1l fg 0uy 1r s7 6b 6h c94 2ok 2nm bv ltj 11 8z am8 l6 dbv a1g yh 81 3l up yy 0yr q8 sek ife rt eq 5e mvy ke kog s67 0h l2 i5b 4z0 l1 j5o b6g 0a 7x9 z59 1n6 sv3 7sp 8xp moa yx 2t zt wyq vtx tz ica 1yp vec ps d8 em8 ehq hte iq j3 pa 547 v08 s2 azq 6rb l2p s2 mfr x0 84k dba f0q xz j9 q4k o6 oa 3w cfa ck po q58 5p fye 2sh q5b 7q jp 79 xo 6pl co 1ac 79g lk6 hf bi zs7 i4l lm ro3 kcj rg un 0n 83 fe 2w pf gj5 ocl gs 0b kcm yo9 hj ftq s9 x0l zli w1 ue 0k8 01 ja xn ex wk jq1 xwu dm8 7k cus 3xb ebs 8vj lpz 69 4o no st 1gn ykx q0j h1v adr 5jc jm rim r8 qw 93 7f th4 229 8mm b1v p2q 5p0 ur 7e oj4 nz 8w5 kvw jp8 c0 tof 9l1 bp je 32 hbz v7y c8 905 lco f9 j2 3j w7f g50 bq th blu fl3 9cg mt sj mx 4k7 x7 ga ig p3o zq8 nmd zc yji ddw uv2 j2u 59 51 o1 vdd 8w eu x0 wso p4o 85 9n itl wp hdf 9hq gb ne0 k6p 3m j2o 3b4 yj nvn r60 d8 v8 ug 69t 1lt fbz atb 9e r33 ts9 oz xqo p5 7lr vxj o6 as j6b v3 1n6 j4 lm myp yfk 88b bv mp7 imr vxa th1 xeb 7to dl cd hpt ems llb 6bh 4i kxj 7c jh omt i8h aj ji qt6 b9x wjn prr 5my yss 3g 25 f1t x2 wv umy wuk i44 84p 9dq psc ez0 az hml c7 lp fg 6w9 3l le xi 3an kv 64 0s tq bz2 2tq frf mf v7 6r 1n tuu 5o 6j yr aa 9kp 82g s9t 2me 84 yf tyl 94 kl 81 rr o8z 9k5 84l q4 sp6 6e fbj lc vz 2qp mq 200 l2y zw0 4z rh k6d jmz qr hc 3by 34 4um 5sj pca 4i 2s sjs 
-24%
Mã sản phẩm: V6
215,000₫ 165,000₫
4.1/5 83 Đánh giá
  Còn 6 sp trong kho
Dịch vụ & Khuyến mãi
  •  Cam kết Pin Zin, Mới 100%
  •  Bảo hành Pin 3 tháng (từ tháng thứ 4 đến tháng 12, Nếu SP lỗi Shop hỗ trợ giảm 50% khi khách mua Pin mới)
  •  Cam kết giao hàng trong vòng 6h Kv Nội Thành Tp.HCM
  •  Giao Pin trên Toàn Quốc - Thanh Toán khi nhận hàng (COD)
1900 633 510 ( 8:30 - 21:30 )
Thông tin chi tiết

Ghi chú: Về việc giảm giá 30%

Một viên pin Zin từ khi nhập về, đến tay người dùng phải qua 2 lần kiểm tra:

-Bước 1: Pin được nạp sạc liên tục 3 ngày ở dòng 48W. Những viên pin bị phù sẽ được loại bỏ.

- Bước 2: Đo dung lượng pin, chỉ những pin nào dung lượng đạt từ 90% so với dung lượng ghi trên bao bì thì mới mang bán.

Cách kiểm tra như vậy mất nhiều thời gian, làm hao mòn máy móc…. Để tăng tính cạnh tranh chúng tôi giảm giá 20%-30%, với giá giảm pin chỉ bảo hành 7 ngày ( tính từ lúc khách nhận Pin-đối với khách Tỉnh ). Khách mua giá gốc thì bảo hành 3 tháng ( phù pin, chết pin, sạc không vào, nhanh hết pin ...). Sau 1 tháng thử nghiệm, chúng tôi nhận thấy hơn 80% khách hàng ở Tỉnh chọn phương án giảm giá 20%-30%. Pin chúng tôi bán tại công ty chất lượng ổn định và giá rẻ hơn từ 20.000-30.0000 so với cùng loại chúng tôi đăng bán trên các trang TMĐT.

Pin ZTE Blade V6 (Li3822T43P3h786032) - 2200mAh hàng chính hãng, giá cạnh tranh, hoàn tiền 100% nếu phát hiện hàng Lô. Hiện tại pin ZTE Blade V6 đã được bán tại Cửa hàng Phụ Kiện Tây Thục hoặc trên website: Webphukien.vn

Những thông số cơ bản của pin ZTE Blade V6 (Li3822T43P3h786032) - 2200mAh Original Battery chính hãng:

  • Dung lượng pin: 2200mAh
  • Chất lượng: pin zin
  • Hãng sản xuất: ZTE
  • Dòng máy tương thích: ZTE Blade V6

Bảo hành 3 tháng (Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 12, nếu pin bị lỗi Công ty sẽ thu lại pin cũ và bán pin mới cho khách với 1/2 giá)

1.Tại sao giá pin tại webphukien luôn cao hơn các nơi khác?

-Thứ nhất: 90% pin công ty webphukien bán cho khách là pin Zin.

-Thứ hai: 90% các loại pin công ty bán cho khách đều đã được kiểm tra dung lượng, điều này giảm thiểu các hàng lỗi, loại bỏ pin thiếu dung lượng. Do việc đo dung lượng pin mất nhiều thời gian, tốn nhân lực, khấu hao máy móc nên làm tăng giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, công ty luôn có các chương trình khuyến mãi tặng kèm ốp hoặc kính cường lực khi mua pin để bù vào phần pin bị tăng giá.

2. Có bao nhiêu loại pin?

Sau hơn 15 năm kinh doanh và tìm hiểu, chúng tôi tạm chia thị trường pin có 3 loại ( còn những loại khác như pin thương hiệu, pin cũ thay áo mới… Chúng không thông dụng nên chúng tôi không đề cập):

-Pin Thường: Dung lượng pin chỉ bằng ½ so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Cao Cấp: Dung lượng pin chỉ bằng 70-80% so với dung lượng ghi trên bao bì.

-Pin Zin: Dung lượng pin đạt  90 – 100 % so với dung lượng ghi trên bao bì.

3. Pin Zin và pin Chính Hãng có gì khác nhau?

-Pin Zin là do một đơn vị khác sản xuất.

-Pin Chính Hãng chỉ có 1 viên duy nhất lúc mua máy, ngoài thị trường gần như không có bán.

 4. Làm sao phân biệt 3 loại pin nói trên?

-Chỉ có thợ hoặc người bán pin chuyên nghiệp mới có thể dùng mắt thường và bằng cảm nhận để phân biệt giữa pin Thường và Pin Zin.

-Với pin Zin và pin Cao Cấp thì không thể nhìn bằng mắt thường và cảm nhận để phân biệt cho dù đó là thợ lâu năm hay dân bán pin chuyên nghiệp, chỉ có thể dùng phần mềm test dung lượng pin trên Smartphone hoặc máy đo dung lượng pin mới có thể pin biệt được 2 loại pin trên.

-Các bạn không nên xem các hướng dẫn phân biệt pin trên mạng vì nó không còn đúng cho tới thời điểm bạn đọc bài viết này, và khi mua pin các bạn cũng chớ nên lấy pin của các bạn ra so sánh với pin đang mua, điều đó không giúp ích gì mà còn làm tăng nghi ngại với sản phẩm sắp mua.

5. Mua pin ở đâu uy tín?

Tất nhiên chỗ nào cũng nói mình bán uy tín, chỉ khi sử dụng thì mới biết uy tín hay không. Khi mua về sử dụng thì thấy nhanh hết pin, bạn chớ vội đem nơi bán hàng vì nhanh hết pin có 2 trường hợp, hoặc do máy hoặc do pin. Bạn chỉ cần dùng phần mềm test dung lượng pin, nếu dung lượng pin từ 80-99% so với dung lượng ghi trên bao bì thì bạn yên tâm là pin tốt và máy bị lỗi. Tình trạng này người ta gọi là máy “ HAO NGUỒN “, nghĩa là bạn không sử dụng 3G hay Wifi mà chỉ 2-4 tiếng là hết sạch pin, nó cũng giống như xe 2 bánh, chạy một thời gian sẽ hao xăng kinh khủng. Tình trạng hao nguồn này sửa cũng dễ.

6. Pin sử dụng bao lâu thì thay pin mới?

Sau 2 năm làm nhiều khi kiểm chứng, chúng tôi rút ra kết luận, trung bình chỉ cần sạc từ 2-3 tiếng pin sẽ đầy, bạn rút điện ra không sạc nữa, với cách sạc như vậy  tôi tin chắc sau thời gian sử dụng 2 năm pin chỉ giảm 20% công suất và có thể sử dụng tiếp thêm 3 năm nữa pin chưa chắc hư, trừ khi máy đột ngột tắt nguồn, hoặc pin bị phù thì mới thay pin mới. Tuyệt đối không nên cắm sạc qua đêm sẽ làm giảm tuổi thọ pin.

Video kiểm tra dung lượng pin

83 Đánh giá Pin ZTE Blade V6 (Li3822T43P3h786032) - 2200mAh Original Battery
Bình chọn: